Tisztelt Szikszó Város Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat alkalmazásában áll-e rokona a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy valamelyik képviselőtestületi tagnak?
Ha igen, akkor ki az, milyen rokoni kapcsolatban áll a tisztségviselővel és milyen beosztásban dolgozik?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Farkas Sándor, Szikszó Város Polgármesteri Hivatal

Ügyiratszám: PÜ/2823-1/2016
Ügyintéző: Farkas Sándor

Tárgy:   Válasz közérdekű adatigényre

Tisztelt Vágó Gábor Úr!

A 2016.09.28-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbiakat
közlöm:

Szikszó Város Önkormányzata alkalmazásában nem áll rokona a
polgármesternek, alpolgármesternek vagy képviselő testületi tagnak.

Üdvözlettel,

 Farkas Sándor
[1]Szikszó  Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
 Telefon:0646/596-450; Fax: 0646/596-211

Ez az üzenet, s melléklete bizalmas információkat tartalmazhat és
kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben Ön ennek az üzenetnek nem címzettje, kérjük azonnal értesítse a
feladót, s az üzenetet törölje a rendszeréből.
This message and it's attachment may be confidential and intended
exclusively for the addressee.
If you are not the intended addressee please notify the sender immediately
and delete this message and any attachment from your system.

References

Visible links