Részvételi költségvetésre vonatkozó előterjesztések, nyilvánosságra hozható tervezetek, tájékoztatók

Bódis Lajos made this Közérdekűadat request to Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2021. november 10-i ülésének a helyszínen napirendre vett(1), a honlapon utólag sem feltüntetett(2), "Tájékoztató a részvételi költségvetésről" című, 1. napirendi pontjához tartozó, a helyszínen papíron kiosztott(1), a honlapon utólag sem nyilvánosságra hozott(2) előterjesztés teljes szövegét.

2. A részvételi költségvetésről szóló prezentáció, amelyre Reiner Roland alpolgármester hivatkozott az ülésen, valószínűleg (a jegyzőkönyvben nem szerepel, a hanfelvételen igen) 2020-ban: "Talán Árva Péter bizottsága előtt volt egy hosszú prezentáció, ami bemutatta a részvételi költségvetést, a részvételi tervezést és az egyéb elnevezések közötti különbséget taglalta."(3)

3. A részvételi költségvetés (közösségi tervezés) költségvetési sor megvalósítására vonatkozó minden olyan előterjesztés, tervezet, tájékoztató, amelyekkel a polgármester vagy Döme Zsuzsanna alpolgármester a képviselő-testület ülésein vagy a képviselőkkel való konzultációk során bemutatta a programra vonatkozó elképzeléseit, és nyilvánosságra hozható.

Hivatkozások:
(1) jegyzőkönyv 1. old., Jancsó Andrea, https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...
(2) https://www.ferencvaros.hu/idopontok/ule...
(3) jegyzőkönyv 5. old., Reiner Roland, https://www.ferencvaros.hu/wp-content/up...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 20.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A 2. kérdésre válaszolt Reiner Roland alpolgármester a Kilencben az élet facebook csoportban: a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi bizottság 2020.01.14-i ülésén tartott prezentációkról van szó. Így ezek megkeresésével kérem, ne fáradjanak.

Kelt: 2022. június 21.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Ruzsits Ákos Jenő dr., Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Bódis Lajos!

Mellékelten küldöm Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző közérdekű adatigénylésre adott válaszát.

Üdvözlettel Ruzsits Ákos

Tisztelt Ruzsits Ákos Jenő dr.!

Köszönöm az információk megküldését!

Párhuzamosan az alábbi levelet kaptam, amely szintén tartalmaz az adatigényléssel kapcsolatos információt. Együtt a kettő tájékoztatást adott a kérdezett témában, ezért az adatigénylést köszönettel lezártam.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Tisztelt Bódis Lajos!

A Jegyzői Kabinet az Ön közérdekű adatigénylésére a részvételi költségvetésről szóló tájékoztató pótlásáról intézkedett.

Nagyon örülünk érdeklődésének a részvételi költségvetéssel kapcsolatosan, ezért szeretném az eredeti kérdésén/kérésén felül tájékoztatni történtekkel kapcsolatban.

Ahogy Mészáros Szilárd úr tájékoztatta a november 10-i Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén napirendre vették a tájékozató anyagot. A többi érintett bizottság is megkapta a Tájékoztatót, viszont ezeken az üléseken nem kértek fel válaszadásra.

Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy Alpolgármester asszony minden alkalommal kért konkrét javaslatokat a testülettől, bizottságtól a részvételi költségvetésre vonatkozóan. Egyedüli javaslatként érkezett a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2022. február 16-i ülésén, hogy az egyes ötletek finanszírozásáról szóló döntést a képviselők Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe kívánták rendelni. Alpolgármester asszony hangsúlyozta, hogy a részvételi költségvetés lényege az, hogy a 10 millió forint felhasználásáról a lakosság dönt (a hivatali szakirodák jóváhagyását követően), nem pedig a politikai bizottságok és végképp nem az Alpolgármester asszony „sleppje”. Abban az esetben, ha a bizottsági hatáskörbe kerül az erre a célra szánt összeg felhasználása, a részvételi költségvetés bevezetése értelmét veszti.

Ha bármilyen egyéb kérdésben a segítségére lehetek, keressen bizalommal!

Üdvözlettel:
Ignáth Kitti
alpolgármesteri főmunkatárs
[email address]