Részvételi költségvetés

Béres Rozi made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a Részvételi költségvetés honlapjának elkészítésére szóló szerződést
2. amennyiben házon belül készült, kérem azt is jelezzék, melyik szervezeti egység feladata volt ennek elkészítése.
3. Mikorra várható, a beérkezett projektek szavaztatása
4. a részvételi költségvetés módszertanát is kérem tegyék elérhetővé a honlapon, mivel ott jelenleg nagyon kevés információ található meg a pontos folyamatokról.
5. Különös tekintettel arra, hogy mely szervezeteket válogatták be, milyen szempontrendszer alapján a hétvégén megtartott online tanácsülésre.
6. a fent hivatkozott tanács milyen jogkörrel rendelkezik,
7. a fenti grémium, vagy a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai átírhatják a lakók által beadott projekteket, tartalmukon módosíthatnak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 20.

Üdvözlettel:

Béres Rozi

Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! Az [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email] címre küldött
elektronikus levele Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal elektronikus
rendszerébe FPH_KOZP - 45938 / 2021 érkeztetőszámon, 2021.04.20 09:39
napon beérkezett. Ez egy automatikus üzenet, kérjük erre ne válaszoljon.
Üdvözlettel: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

Kardos-Schütt Nikolett dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Béres Rozi!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére mellékelten küldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének válaszlevelét.

 
A könnyebb felhasználhatóság kedvéért külön is küldöm a levélben található
linket:

 

[1]Budapestiekből álló tanács döntött az ötletek szavazólapra kerüléséről
- Részvételi költségvetés

Üdvözlettel:

 

dr. Kardos-Schütt Nikolett

átláthatósági és adatvédelmi referens

 

e-mail: [2][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

[3]cid:[email protected]

 

 

 

idézett részek megjelenítése