Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Martinek Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Részletes tájékoztatás kérés

We're waiting for Martinek Tamás to read a recent response and update the status.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a:

2021. évben az MVM XPert Zrt. központi telephelyén, nevezetten 1158 Budapest Körvasút sor 105. szám alatt tartott munkavédelmi ellenőrzések konklúzióját.
Értesülés szerint a cég többször kommunikálta belsőleg hogy a hatósági ellenőrzés ellenére semmi gond nem lett a szabálytalanságokból, a munkavédelmi vezető végzettsége pedig hiába lett megkérdőjelezve, az is rendben.
Ezzel szemben a napokban látott napvilágot hogy a munkavédelmi vezető nem teljesíti a jogszabályi minimum követelményeket valóban, iskolába jár amit még nem végzett el. (500fő felett 1 fő felsőfokú munkavédelmi végezettségű kellene, Ő pedig már vagy 3 éve munkavédelmi végzettség nélkül tölti be a munkakört mint vezető)
Kérem részletesen megadni hányszor, milyen témába és milyen tartalommal kaptak bejelentést, arra miként válaszoltak, milyen ellenőrzéseket tartottak a cég telephelyén és milyen konklúzióval zárták azokat, milyen intézkedéseket hoztak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 15.

Üdvözlettel:

Martinek Tamás

PMKH Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály PMKH, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Martinek Tamás!
adatigénylő
Mellékelten megküldjük hatóságunk tájékoztatását közérdekű adatigénylés
tárgyú levelével kapcsolatban.
Tisztelettel:

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Martinek Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.