Repülőtérre tervezett sportkomplexum II

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a sportkomplexum kapcsán fejlesztésre kerülő közút és energetikai hálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket. Ha ilyenek nem készültek, akkor elegendő egy szöveges leírás is, ami tartalmazza, hová, milyen műtárgyak építését tervezi az önkormányzat, hogyan tervezi megoldani a sportkomplexumhoz való odajutást, annak energetikai kiszolgálását (villany, víz, gáz), és elkülönítését a repülőtér munkaterületétől.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 3.

Üdvözlettel:

Opitz Nandor

dr. Dávid Csilla, Dunakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Opitz Nándor!

Mellékelten csatolva küldöm a közérdekű adatigénylésükre kelt
választ.

Tisztelettel: dr. Dávid Csilla

Opitz Nandor hozzászólt ()

Tisztelt Dr. Dávid Csilla!

Köszönjük a választ.

Üdv:
Opitz Nándor RK.