Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2021.01.01. és 2022.09.21. között a Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium és a Köztársasági Elnöki Hivatal által megrendelt, kiemelt szolgálati célú repülések kiadásairól készült és a Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium és Köztársasági Elnöki Hivatal részére 2021.01.01. és 2022.09.21. között elküldött analitikus költségösszesítőket, amelyek utazásonként tartalmazzák az alábbi költségelemeket:

- a repülőgép hajtóanyag-norma szerinti költsége,
- a személyzet napidíja és ellátási költsége,
- többnapos út esetén a személyzet külföldi tartózkodásának költsége,
- a delegáció fedélzeti ellátásának költsége,
- légtérhasználati díjak,
- repülőtéri kiszolgálási díjak,
- fedélzeti internethasználati költségek,
- egyéb, nem tervezett kiadások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

feladat e-mail cím: HM - Közérdekű Adatigénylések, Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!
2022. szeptember 21-én a honvédelmi tárcához megküldött közérdekű
adatigénylése kapcsán ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy annak
teljesítésére, a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, az igénye beérkezését
követő 45 napon belül kerül sor, az alábbiak miatt.
Mint az Ön előtt is bizonyára ismert, jelenleg a honvédelmi tárca és a
Magyar Honvédség kiemelt feladata, hogy az orosz-ukrán konfliktussal
kapcsolatban humanitárius feladatokban segítse a rendőrség és a
Belügyminisztérium munkáját a Magyarországra menekülők fogadásában,
elhelyezésében, a róluk való gondoskodásban, továbbá katonai készenléttel
garantálja, hogy fegyveres csoportok ne sodródjanak át Magyarország
területére.
 
A közérdekű adatigényléshez szükséges adatoknak, információknak az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvényben meghatározott határidőre történő összegyűjtése
további többlet feladatként jelentkezne, így az megítélésünk szerint
valószínűsíthetően veszélyeztetné a Honvédelmi Minisztériumnak a
veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását.
A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén, a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.
9.; e-mail cím: [1][email address]) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül
kell megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Tisztelettel:
Honvédelmi Minisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #21063 email]>
Elküldve: 2022. szeptember 21., szerda 10:59
Címzett: feladat e-mail cím: HM - Közérdekű Adatigénylések
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Repülési költségösszesítők ME, KKM, KEH
részére HM
 
Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2021.01.01. és 2022.09.21. között a Miniszterelnökség, a
Külügyminisztérium és a Köztársasági Elnöki Hivatal által megrendelt,
kiemelt szolgálati célú repülések kiadásairól készült és a
Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium és Köztársasági Elnöki Hivatal
részére 2021.01.01. és 2022.09.21. között elküldött analitikus
költségösszesítőket, amelyek utazásonként tartalmazzák az alábbi
költségelemeket:

- a repülőgép hajtóanyag-norma szerinti költsége,
- a személyzet napidíja és ellátási költsége,
- többnapos út esetén a személyzet külföldi tartózkodásának költsége,
- a delegáció fedélzeti ellátásának költsége,
- légtérhasználati díjak,
- repülőtéri kiszolgálási díjak,
- fedélzeti internethasználati költségek,
- egyéb, nem tervezett kiadások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21063 email]

Is [HM request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Honvédelmi Minisztérium? If so, please contact us using this form:
[2]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, várom a választ a hosszabbítás letelte után.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

feladat e-mail cím: HM - Közérdekű Adatigénylések, Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!
 
2022. szeptember 21-én a honvédelmi tárcának címzett és megküldött
közérdekű adatigénylése kapcsán ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a
teljesítési határidő a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm.
rendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján meghosszabbításra került.
A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén, a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.
9.; e-mail cím: [1][email address]) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül
kell megindítani.
Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Tisztelettel:
Honvédelmi Minisztérium

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #21063 email]>
Elküldve: 2022. szeptember 21., szerda 10:59
Címzett: feladat e-mail cím: HM - Közérdekű Adatigénylések
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Repülési költségösszesítők ME, KKM, KEH
részére HM
 
Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2021.01.01. és 2022.09.21. között a Miniszterelnökség, a
Külügyminisztérium és a Köztársasági Elnöki Hivatal által megrendelt,
kiemelt szolgálati célú repülések kiadásairól készült és a
Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium és Köztársasági Elnöki Hivatal
részére 2021.01.01. és 2022.09.21. között elküldött analitikus
költségösszesítőket, amelyek utazásonként tartalmazzák az alábbi
költségelemeket:

- a repülőgép hajtóanyag-norma szerinti költsége,
- a személyzet napidíja és ellátási költsége,
- többnapos út esetén a személyzet külföldi tartózkodásának költsége,
- a delegáció fedélzeti ellátásának költsége,
- légtérhasználati díjak,
- repülőtéri kiszolgálási díjak,
- fedélzeti internethasználati költségek,
- egyéb, nem tervezett kiadások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #21063 email]

Is [HM request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Honvédelmi Minisztérium? If so, please contact us using this form:
[2]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Ujfaludi Zoltán ezds., Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!

2022. szeptember 21-én a honvédelmi tárcához megküldött közérdekű
adatigénylése kapcsán az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése
alapján és a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől
való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdésében megállapított és az 1. § (4) bekezdése szerint
meghosszabbított határidőben, az alábbiakban válaszolunk.

Az Ön által kért adatokat az alábbi linken tekintheti meg:

[1]https://kikap.kormany.hu/?hash=45a0d2d4f...

A jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása esetén, a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.
9.; e-mail cím: [2][email address]) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül
kell megindítani. Ha az igény elutasítása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tisztelettel:

Honvédelmi Minisztérium

 

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »

References

Visible links
1. https://kikap.kormany.hu/?hash=45a0d2d4f...
2. mailto:[email address]

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

A levelükben jelzett linken nem elérhető semmilyen dokumentum.
Kérem, szíveskedjenek az általam kért adatokat válaszlevelükhöz csatolt fájlként, excel vagy pdf formátumban elküldeni részemre.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

feladat e-mail cím: HM - Közérdekű Adatigénylések, Honvédelmi Minisztérium

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A kért adatok kiadásra kerültek a KIKAP rendszeren keresztül, így az
adatigénylés teljesítése megtörtént. 

Tisztelettel:

Honvédelmi Minisztérium

 

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
any malfunction related to this type of infection. Protect your
environment! Please think about environmental responsibilities and only
print the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par le
système de sécurité du Ministère de la Défense ce qui ne garantie pas que
le message soit exempte de codes nuisibles. L’expéditeur ainsi que
l’opérateur et le propriétaire de système déclinent toute responsabilité
en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles contaminations.
Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les documents joints
que si vous en avez vraiment besoin! »