Rendszeres szociális ösztöndíjak

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pázmány Péter Katolikus Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói részére juttatott rendszeres szociális ösztöndíjra
vonatkozó alábbi adatokat, tanulmányi félévek szerinti bontásban:
1. Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban
részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített
összege.
2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó
státuszukat (amennyiben létezik ilyen kategória), és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek,
valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
3. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése
(vagy az ezt részletező egyetemi szabályzatok) alapján részesültek
rendszeres szociális ösztöndíj támogatásban, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
4. A rendszeres szociális támogatás elosztásának az egyetem, a kar
és a hallgatói önkormányzat által összeállított szempontrendszere,
pontrendszere.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 10.

Üdvözlettel:

Bakó Júlia

PPKE Rektori Hivatal, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1 Attachment

Tisztelt Bakó Júlia!
Csatolva küldjük Rektor Úr tájékoztató levelét a 2015.05.10-i keltezésű
adatigénylésre vonatkozóan.
Tisztelettel
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Rektori Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: "Bakó Júlia" <[FOI #4604 email]>
Címzett: "Közérdekű adat igénylések PPKE adatgazd��nál" <[PPKE request email]>
Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2015. Május 10. 17:04:05
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Rendszeres szociális ösztöndíjak
Tisztelt Pázmány Péter Katolikus Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem hallgatói részére juttatott rendszeres szociális ösztöndíjra
vonatkozó alábbi adatokat, tanulmányi félévek szerinti bontásban:
1. Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban
részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített
összege.
2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó
státuszukat (amennyiben létezik ilyen kategória), és rendszeres szociális
ösztöndíjban részesültek,
valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
3. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése
(vagy az ezt részletező egyetemi szabályzatok) alapján részesültek
rendszeres szociális ösztöndíj támogatásban, valamint a köztük szétosztott
pénz összesített összege.
4. A rendszeres szociális támogatás elosztásának az egyetem, a kar
és a hallgatói önkormányzat által összeállított szempontrendszere,
pontrendszere.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2015. május 10.
Üdvözlettel:
Bakó Júlia
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4604 email]
Ha a(z) Pázmány Péter Katolikus Egyetem nem a(z) [PPKE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

PPKE Rektori Hivatal, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

1 Attachment

Tisztelt Bakó Júlia!
Megkeresésére csatoltan küldjük a PPKE válaszát a közérdekű
adatigénylésére.
Üdvözlettel
PPKE Rektori Hivatal

--------------------------------------------------------------------------