Rendszeres szociális ösztöndíjak

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. január 1-től jelen adatkérés teljesítéséig az ELTE BTK
hallgatói részére juttatott rendszeres szociális ösztöndíjra
vonatkozó alábbi adatokat, tanulmányi félévek szerinti bontásban:
1. Azon hallgatók száma, akik rendszeres szociális ösztöndíjban
részesültek, valamint a köztük szétosztott pénz összesített
összege.
2. Azon hallgatók száma, akik sikeresen igazolták az öneltartó
státuszukat (amennyiben létezik ilyen kategória), és rendszeres szociális ösztöndíjban részesültek,
valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
3. Azon hallgatók száma, akik NEM a felsőoktatásban részt vevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 16. § (2)-(4) bekezdése
(vagy az ezt részletező egyetemi szabályzatok) alapján részesültek
rendszeres szociális ösztöndíj támogatásban, valamint a köztük szétosztott pénz összesített összege.
4. A rendszeres szociális támogatás elosztásának az egyetem, a kar
és a hallgatói önkormányzat által összeállított szempontrendszere,
pontrendszere.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 10.

Üdvözlettel:

Bakó Júlia

KiMitTud admin,

3 Attachments

Az adatgazda kérésére továbbítjuk a választ az igénylésre. KiMitTud admin

"Tisztelt Bakó Júlia!

A 2015. május 10-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karához benyújtott közérdekűadat-igényléskérelmének eleget téve
mellékletben küldjük az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán az elmúlt öt tanévben rendszeres szociális támogatásban részesült
hallgatókkal kapcsolatos összesített adatokat.

Tisztelettel,
Murai László

Murai László
Elnök
ELTE BTK HÖK"