Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Magyar Helsinki Bizottság, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat, lehetőség szerint Excel táblázatos formában.

1. Kérem, adjon tájékoztatást a 2000 és 2023 között az éves átlagokról az egyes rendőrségi fogdákban fogvatartottak létszámára, ezen belül a letartóztatottak létszámára vonatkozóan.

2. Kérem, adjon tájékoztatást a 2000 és 2023 között január 31-én, június 30-án, illetve december 31-én az egyes rendőrségi fogdákban fogvatartottak létszámáról, ezen belül a letartóztatottak és az őrizetbe vettek létszámáról.

3. Kérem adjon tájékoztatást a 2023-as évre vonatkozóan az egyes rendőrségi fogdákban a szabálysértők éves átlagos számáról.

4. Kérem, adjon tájékoztatást a 2023. január 31-én, június 30-án, illetve december 31-én az egyes rendőrségi fogdákban fogva tartott nők létszámáról, ezen belül a letartóztatott nők létszámáról.

5. Kérem, adjon tájékoztatást december 31-re és június 30-ra vonatkozóan 2019 és 2023 között az egyes rendőrségi fogdákban fogva tartott külföldiek létszámáról, ezen belül a letartóztatott külföldiek létszámáról.

6. Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy 2019 és 2023 között hogyan alakult az egyes rendőrségi fogdákban elhelyezett fogvatartottak éves átlagos létszáma, és ezen belül a letartóztatottak éves átlagos létszáma.

7. Kérem, adjon tájékoztatást arról, hogy az egyes rendőrségi fogdákban hány alkalommal történt fogvatartotti látogatófogadás (nem jogi képviselő látogatása) 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. között, valamint 2023. január 1. és 2023. december 31. között havi bontásban Kérem, tájékoztasson arról, hogy a szabályozó(k) mit tartalmaz(nak) a nem jogi képviselő látogatásával kapcsolatosan, ezen belül kifejezetten arról, hogy milyen esetekben teszik lehetővé a fogvatartott és látogatója közötti fizikai érintkezést és milyen formában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 11.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Graeme Porteous,

This is your response

--
Graeme Porteous
[email address]

On Thu, 13 Jun 2024 at 11:48, Teszt Anna
<[email address]> wrote:

idézett részek megjelenítése

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Adatvédelmi Osztály a mellékelt küldeményt továbbította az Ön részére.

Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

6 Melléklet

Tisztelt Címzett!
A(z) Adatvédelmi Osztály a mellékelt küldeményt továbbította az Ön részére.

Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) kizárólag a Címzettnek szólnak és a bennük foglalt információk bizalmas, jogilag is védett információt tartalmazhatnak. Amennyiben valamely hiba folytán Ön nem címzettje ennek a levélnek vagy azt sérülten kapta meg, kérjük, semmisítse meg és erről értesítse az üzenet küldőjét a kapcsolódó fájlban található elérhetőségek valamelyikén. Az elektronikus levél és a hozzá kapcsolódó fájl(ok) engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala tilos.

Kérem, hogy erre az üzenetre ne válaszoljon!

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Magyar Helsinki Bizottság, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.