Rendőrségi feljelentések, szerződések listája, pandémia okán utalt támogatások

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Polgármester asszony és a ferencvárosi önkormányzat milyen ügyben tett rendőrségi feljelentést 2019. október 13-a óta? Kérem röviden ismertessék a feljelentések tartalmát.
2. Kérem - szerkeszthető excel táblázatban - küldjék meg a 2018. január 1-je óta az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kötött szerződések listáját, melyben az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal megrendelő fél. Szükséges adatok
- szerződéskód,
- szállító neve,
- szerződés tárgya,
- szerződés nettó összege,
- megkötés dátuma,
- lejárat dátuma.
3. 2020. október 31-ig hány forint pandémiás járadékot utalt ki a kérelmezők részére az önkormányzat?
4. 2020. október 31-ig hány forint rendkívüli támogatást utalt ki az önkormányzat a koronavírus-járvány miatt rendkívüli élethelyzetbe kerültek számára? (8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 25. §. (2) m.)
5. 2020. október 31-ig hány forint lakhatási támogatást utalt ki az önkormányzat azok számára, akik a járvány miatt alkalmi munkavégzésből származó jövedelmüket elvesztették, és emiatt önmaguk, illetve családjuk lakhatása veszélybe került? (8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 37. §. (2) f.)
6. Jelenleg hány védett lakás működik a kerületben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 5.

Üdvözlettel:

Borbás Gabriella

Mihalik Mária, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Borbás Gabriella!

 

Főjegyző Asszony megbízásából mellékelten megküldöm közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos válaszlevelét.

 

 

Tisztelettel:

 

Mihalik Mária

jegyzői munkatárs

 

[1]emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.

tel.: (+36-1) 217-1752

e-mail: [2][email address]

honlap:[3]www.ferencvaros.hu

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.ferencvaros.hu/

Mihalik Mária, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

 

Tisztelt Borbás Gabirella!

 

 

Főjegyző Asszony megbízásából mellékelten megküldöm 2020. november 5-én
elektronikusan benyújtott közérdekű adatigénylésére vonatkozó
válaszlevelét.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Mihalik Mária

jegyzői munkatárs

 

[1]emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.

tel.: (+36-1) 217-1752

e-mail: [2][email address]

honlap:[3]www.ferencvaros.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.ferencvaros.hu/