Tisztelt Fővárosi Főügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2002 óta, az elmúlt 10 évben hány korrupciós ügyben indult eljárás
rendőrök ellen, és ezekből mennyi lett a büntetést letöltendő
szabadságvesztés?
Illetve a kormányváltásokhoz képest milyen az arány, évekre lebontva 2002-től 2012-ig?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 3.

Üdvözlettel:

Rubóczki Barbara

Fővárosi Főügyészség

2 Melléklet

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Fővárosi Főügyészség request email]>: host firewall.mku.hu[84.206.24.162] said: 554 5.7.1
<[Fővárosi Főügyészség request email]>: Recipient address rejected: Access denied (in reply to
RCPT TO command)

Ismét elküldtük a kérést a Fővárosi Főügyészség címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Fővárosi Főügyészség

1 Melléklet

                    

     FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZ

   Budapest V., Akadémia u. 13.

                     1054

 

Ig.436/2012/1-II.

 

 

Rubóczki Barbara úrnő

 

 

 

Tisztelt Rubóczki Barbara Úrnő!

 

 

A 2012. november 3. napján kelt, a Fővárosi Főügyészségre 2012. november
5. napján érkezett, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelme
tárgyában tájékoztatom, hogy – tekintettel arra, hogy az abban foglaltak
nem kizárólag a Fővárosi Főügyészség által kezelt adatokra vonatkoznak –
azt az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI.8.) LÜ
utasítás 11.§ b.) pontjára figyelemmel – további intézkedésre – a Legfőbb
Ügyészség Kabinet Adatvédelmi és Biztonsági Osztályhoz felterjesztettem.

 

 

Budapest, 2012. november 14.

 

Tisztelettel:

 

   Dr. Ibolya Tibor s.k.

mb. fővárosi főügyész

 

 

Informatikai Főosztály, Fővárosi Főügyészség

2 Melléklet

Ig. 65/217/2012. Legf. Ü. szám

 

 

 

Rubóczki Barbara úrnőnek,

 

 

 

Tisztelt Rubóczki Barbara!

 

A rendőrök által elkövetett korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatban
küldött megkeresésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom:

 

A Legfőbb Ügyészség minden évben kiadja a rendőrök által elkövetett
bűncselekmények alakulását feldolgozó kiadványt, melynek címe 2010-ben
megváltozott (Bűnelkövető rendőrök és rendőr sértettek a … években;
Bűnelkövető rendőrök és az általuk elkövetett bűncselekmények a …
években). Ezek a kiadványok tartalmazzák a rendőrök által elkövetett
korrupciós bűncselekmények számának alakulását is. A kiadványok
letölthetők a Legfőbb Ügyészség honlapjáról ([1]www.mklu.hu) a „Közérdekű
információk” és ezen belül a „Statisztikai adatok” menüpont alól. Az innen
letölthető kiadványok a 2003. évtől tartalmazzák a kért adatokat, ezért
mellékelten megküldöm a 2002. év adatait tartalmazó két táblázatot, melyek
a 2002. évi adatokat is tartalmazó kiadványból származnak. Ez a kiadvány
csak papír alapon áll a rendelkezésünkre, ezért a korrupciós
bűncselekményekkel kapcsolatos oldalakat scannelt formában mellékelem.

 

A bírósági eljárással, illetve a jogerős bírósági döntésekkel kapcsolatos
adatokat az ügyészségen a Vádképviseleti Informatikai Rendszer (VIR)
gyűjti. E rendszer nem gyűjt adatokat az elkövetők foglalkozására nézve,
ezért nem tudunk adatot szolgáltatni azzal kapcsolatban, hogy a bíróság
milyen büntetéseket szabott ki rendőrökkel szemben.

 

Budapest, 2012. november 30.

 

  Tisztelettel:

 

 

dr. Nagy Tibor

főosztályvezető ügyész

 

References

Visible links
1. http://www.mklu.hu/