Rendőrjárőrök vészhelyzeti feladatellátása

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Országos Rendőr-főkapitányság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a következő adatokat.

1. Megyénként (a fővárost külön feltüntetve) a 2020 januárjától 2021 áprilisáig terjedő időszakban, havi bontásban hány rendőrjárőr látott el közterületi járőrszolgálati feladatot?

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. november 11-i hatályba lépése óta

2.1. a Rendelet 22. §-a alapján
hány személlyel szemben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség?
összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség?
hány esetben bírságolt a rendőrség a katona értesítése alapján?
összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség katona értesítése alapján?

2.2. a Rendelet 22/B. §-a alapján
hány személlyel szemben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség?
összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség?
hány esetben bírságolt a rendőrség a katona értesítése alapján?
összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség katona értesítése alapján?

3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. március 6-i hatályba lépése óta a rendelet 9. § alapján
hány személlyel szemben szabott ki közigazgatási bírságot a rendőrség?
összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség?
hány esetben bírságolt a rendőrség a katona értesítése alapján?
összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a rendőrség katona értesítése alapján?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 13.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.