Rendelet (törvénnyel szemben) értelmezhető?

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre tájékoztatását arról, hogy
1.) a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (8) - "Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is – az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló és a 49. § (1)–(3) bekezdése szerint benyújtott kérelem alapján vendégtanulói jogviszony létesítésére engedélyt kapott tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát változtat, akkor a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata, és a tanuló adatait az átadó iskola a hivatal egyidejű értesítése mellett tizenöt napon belül törli nyilvántartásából. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön folytatja." - 
jogszabály a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal rendelkezik-e, és vannak-e egyértelmű válaszok a következőkre:

2.) a) Törölhetik az egyéni munkarenddel nem rendelkező, tankötelezettségüket külföldi nevelési-oktatási intézményben teljesítő magyarok jogviszonya szünetelésével kapcsolatos adatait a tankötelezettségük megszűnésekor?
2.) b) És ezzel automatikusan megszűnnek tanulói jogviszonyok?
3.)Törölhetőek ezek a tanulók akkor, amikor magyarországi tanulói jogviszonyuk szünetelése még nem fejeződött be?
4.) Csak a tanköteles tanuló iskolaváltoztatásakor feladata az átvevő iskolának a tanuló további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján? 
5.) A törlés, megszűnés adatait - a megszűnés jogcímét, a szünetelés befejezésének idejét - szabályozza, tartalmazza a jogszabály? 
6.) A rendeleti tartalom összhangban van törvényi tartalommal?

Rendelet:
A beírási naplóban szerepeltetni kell azokat a tanulókat is, akik tankötelezettségüket külföldön teljesítik.A tanulót akkor lehet a beírási naplóból törölni, ha a tanulói jogviszonya megszűnt. 

Törvény:
A köznevelési intézmény a tanuló alábbi adatait tartja nyilván a tanulmányi rendszerében: jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok.
A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek, tanuló adatait a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig őrzi és kezeli.
A tankötelezett és nem tankötelezett, a kiskorú és nagykorú tanulóra egyaránt vonatkozó, törvényben rögzített, kötelező adatkezelés: jogviszonya szünetelésének kezdete és befejezésének ideje, megszűnésének jogcíme.
A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon folytatja.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 7.

Üdvözlettel:
Kiss László

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[BM request email]
mailto:[BM request email]

Adatvédelem (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékleten megküldöm a közérdekű adatigényére a választ.

 

Tisztelettel:

 

Belügyminisztérium

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.