Reklámszerződések 2010-2017 SZJ

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1-től 2017. december 31-ig megkötött hirdetési, promóciós és médiamegjelenésre vonatkozó egyéb szerződések listáját a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szerződő partner elnevezése és a megkötés dátuma megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 9.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

Tájékoztatom, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (2) bekezdése
alapján „Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell“ - az adatkérés
teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel:

Szerencsejáték Zrt.

 

 

[1]e-mail_logo

 

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Szerencsejáték Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatkérő!

 

Az Ön által a Szerencsejáték Zrt. 2010. január 1. és 2017. december 31.
között megkötött hirdetési, promóciós és média-megjelenésre vonatkozó
szerződések témájában,

2018. május 9-én  beérkezett közérdekű adatkérésével kapcsolatban a
csatolt táblázat tartalmazza a kért adatokat.

 

 

Üdvözlettel:

[1]e-mail_logo

 

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Köszönjük a választ, azonban ezúton jelezzük, hogy az hiányos. Ugyanis egy pdf-formátumú táblázatot csatoltak, amelyben hivatkoznak a 2010-es és 2011-es munkalapra, de ilyen nincs a pdf-ben, valószínűleg csak az eredeti excel-táblázatban volt. Kérjük szíveskedjenek elküldeni a hiányzó adatokat.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Levélíró! 

Tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes szakterület
munkatársa felé. 

Üdvözlettel:

Naszada Fatime
vezető ügyfélszolgálati koordinátor
Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság
Ügyfélszolgálati Osztály
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 
----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: csütörtök, június 14, 2018, 15:18
Kitől: [FOI #11089 email]
Kinek: Eset:18-06-001139
Cc:
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Reklámszerződések
2010-2017 SZJ

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Köszönjük a választ, azonban ezúton jelezzük, hogy az hiányos. Ugyanis egy pdf-formátumú táblázatot csatoltak, amelyben hivatkoznak a 2010-es és 2011-es munkalapra, de ilyen nincs a pdf-ben, valószínűleg csak az eredeti excel-táblázatban volt. Kérjük szíveskedjenek elküldeni a hiányzó adatokat.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

idézett részek megjelenítése

Szerencsejáték Zrt.

4 Attachments

Tisztelt Adatkérő!

 

Csatoljuk a 2010-2011-re vonatkozó táblázatokat.

 

Üdvözlettel:

 

[1]e-mail_logo

 

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/