Reklámfelület-értékesítéssel kapcsolatos adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság tulajdonában vagy használatában álló közterületi reklámozásra használt felületek értékesítésével vagy bérbeadásával kapcsolatos szerződéseket, különös tekintettel a járművek reklámfelületeivel kapcsolatos szerződésekre

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 23.

Üdvözlettel:
Becker András

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0013446/2012

Becker András

[FOI #472 email]

 

 

Tisztelt Becker András Úr!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunkhoz 2012. november 23-án érkezett
bejelentését nyilvántartásunkban rögzítettük.

Az üggyel kapcsolatos vizsgálat/eljárás az illetékes szakterületek
bevonásával folyamatban van.

Válaszunkat a vizsgálat lefolytatása után, az Üzletszabályzatunkban
rögzített határidőn belül megküldjük Önnek, addig is kérjük szíves
megértését és türelmét.

 

Budapest, 2012.11.28.

 

                                                   Tisztelettel:

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

mb.csoportvezető

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt BKK Zrt!

Az általam benyújtott adatigénylésre való válasz jogszabályban rendelt határideje december 8-án lejárt. Mivel a rendelkezésre álló nyolc napon belül a BKK Zrt. nem kérte a határidő 15 nappal való meghosszabbítását, szíveskedjenek az igényelt adatokat részemre haladéktalanul megküldeni, illetve ha bármi okból a kért adatszolgáltatást teljesíthetetlennek vélik, ennek pontos okáról tájékoztatást adni.

Üdvözlettel:

Becker András

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0013446/2012 

Becker András

[1][FOI #472 email]

 

 

 

Tisztelt Becker András Úr!  

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2012. november 23-án érkezett közérdekű adat
igénylés iránti kérelmére, szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a BKK Zrt.
nem foglalkozik reklámozásra használt közterületi felületek
értékesítésével.

 

A járművek külső felületének és belső utasterének reklámozás céljára
történő rendelkezésre bocsátásáról a BKK Zrt. és a BKV Zrt. VT-Transman
Kft.-vel megkötött autóbusz üzemeltetési szerződései
(http://www.bkk.hu/magunkrol/beszerzes/)r..., azonban ezek a
felületek eddig nem kerültek hasznosításra.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013.01.23.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

Stieglerné Kassa Edit

Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály

                                                              
                                                                                                 
csoportvezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése