Ratrak üzemanyag felhasználása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy az alábbi adatokat szíveskedjenek részemre megküldeni.
1. Hány üzemórát dolgozott a sífutó- és szánkópályán alkalmazott Pistenbully 100 típusú ratrak 2022. december 1. és 2023. március 31. között?
2. Hány liter gázolajat vásárolt a Normafa Park 2022. december 1. és 2023. március 31. között és ennek mennyi volt az ára?
3. Hány liter AdBlue adalékot vásárolt a Normafa Park 2022. december 1. és 2023. március 31. között és ennek mennyi volt az ára?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került.

 

Üdvözlettel,

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt [email address]!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

1 Melléklet

Tisztelt Sipos Péter!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető
Intézményhez elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésére
hivatkozással tájékoztatom, hogy a Pistenbully 100 típusú ratrak 125
üzemórát volt használatban, 1062 liter gázolaj került felhasználásra,
valamint 18 liter AdBlue. A gázolaj költsége átlagosan 636 Ft/ liter, míg
az Adblue költsége átlagosan 2181 Ft/liter összegbe került a megjelölt
időszakban.

 

 

Üdvözlettel,

 

 

From: [email address] <[email address]>
Sent: Monday, August 21, 2023 3:50 PM
To: Sipos Péter <[FOI #22951 email]>
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Ratrak üzemanyag felhasználása

 

Tisztelt Sipos Péter!

 

Igazgató úr megbízásából a Normafa Park Intézményhez elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidő 15
nappal meghosszabbításra került.

 

Üdvözlettel,

 

 

idézett részek megjelenítése