Rákóczi téri mélygarázs kihasználtsága

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Rákóczi téren év elején átadott mélygarázs kihasználtsági adatait, havi szinten a mélygarázs mennyi bevételt termel és mennyi kiadást, az elmúlt 9 hónap alapján (2013 február-október hónapok).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 31.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

A vonatkozó jogszabály értelmében az adatgazdának 2013. november 15.-ig válaszolnia kellett volna.
Legyenek szívesek teljesíteni a határidőket tartva az adatigénylést.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

2 Attachments

Ügyszám: 0038/0019044/2013 

Ferencz Gábor

[FOI #1787 email]

 

 

 Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Ferencz Gábor!  

 

 

Társaságunkhoz 2013. október 31-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk a Rákóczi téri mélygarázs
kihasználtságával kapcsolatban.

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: cid:[email protected]

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013.12.02.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

 

 

 

idézett részek megjelenítése