Rakamazi beruházások - 2

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
alább felsorolt adatokat, dokumentumokat, kért információkat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint Támogató, Támogatási
Szerződést kötött Rakamaz város 100 százalékos tulajdonát képező
Rakamazi Ipari Park Kft-vel, mint kedvezményezett a ÉAOP-1.1.1 /
A-2F-2009-0005 azonosító számon regisztrált projektre.

Valamint:

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint Támogató, Támogatási
Szerződést kötött Rakamaz város 100 százalékos tulajdonát képező
Rakamazi Tisza-part Nonprofit Kft-vel, mint kedvezményezettel az
ÉAOP-2.1.2.-2008-0022 azonosító számon nyilvántartott projektre

A fent megnevezett projektekkel kapcsolatban kérem tájékoztassanak,
hogy történt-e a fejlesztési célok megvalósítása érdekében előleg
igénylés a Kedvezményezett részéről?

A kért adatokat projektekre lebontva az alábbi feltételek alapján
kérném megküldeni.

Amennyiben igen, akkor kérem ennek az igénylésnek a pontos dátumát
valamint a kifizetés, átutalás pontos időpontját és az összeget.

Továbbá kérném, hogy küldjék meg részemre a pénzügyi elszámolások
tételes listáját, a kifizetési kérelmekhez csatolt (KK) ( PEJ vagy
IB) Műszaki Ellenőri jelentéseket.

Továbbá:

kérném, hogy tájékoztassanak, hogy a fent megnevezett projekttel
kapocsaltban
történt-e helyszíni ellenőrzés
hogyan igazolta az önkormányzat az önerő meglétét, milyen pénzügyi
terv alapján látták biztosítottnak az önerő meglétét/rendelkezésre
állását?
Mikor mondta fel a szerződést - amennyiben felbontásra került- a
Támogató a Kedvezményezettel?
Történt-e az ügyben a Támogató Szervezet részéről feljelentés?
Végezetül, miért nem található adat a fent megnevezett projektekkel
kapcsoltban az EMIR rendszerben?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 28.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Pályázat (ME), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönettel fogadtuk a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatához küldött
megkeresését, melyre munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül
válaszolnak.

 

A válasz megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit a honlapon történt regisztrációt és
belépést követően elérhető [1]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
felületen, valamint  a 06 40/638-638-as, helyi tarifával hívható
ügyfélszolgálati telefonszámon is felteheti munkatársainknak. 

 

Üdvözlettel:

 

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat

Kék szám: 06-40/638-638

Elektronikus elérhetőség: [2]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

További információk: [3]http://palyazat.gov.hu

 

idézett részek megjelenítése

Pályázat (ME), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tárgy: A Rakamazi Ipari Park Kft. ÉAOP-1.1.1/A-2F-2009-0005 számú, és a Rakamazi Tisza-part Nonprofit Kft. ÉAOP-2.1.2-2008-0022-es számú projekttel kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Tisztelt Móricz Csaba!

Az ÉAOP-1.1.1/A-2F-2009-0005-ös, és az ÉAOP-2.1.2-2008-0022-es azonosítószámú projekttel kapcsolatos közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésére az alábbiakban tájékoztatjuk Önt.

A közérdekű adatok megismerése a http://palyazat.gov.hu/ honlapon szereplő nyilvános adatok és statisztikák által az érdeklődők számára biztosított. A támogatást nyert projektek esetében a támogatási szerződés, a teljesítés ideje, pontos összege, a kifizetések dátumai nyilvánosak, amelyek honlapunkon a „Fejlesztési információk” menüpontban található „Támogatott projektkereső” felületen érhetőek el.

Az ÉAOP-1.1.1/A-2F-2009-0005 azonosítószámú projekttel kapcsolatban a Közreműködő Szervezet elállt a támogatási szerződéstől, tekintettel arra, hogy a Kedvezményezett nem teljesítette szerződéses kötelezettségét.

Az ÉAOP-2.1.2-2008-0022 azonosítószámú projekt esetében a Közreműködő Szervezet szabálytalansági eljárást indított, melynek lefolytatását követően állt el a támogatási szerződéstől. Az Infotörvény 27. § (1) bekezdésének g )pontja alapján a szabálytalansági eljárás következményeképpen az adatkiadás a bírósági és közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozható.

A támogatási szerződéstől való elállás esetében a Közreműködő Szervezet a támogatási összeget, vagy a kifizetett előleget visszaköveteli, vagy nem folyósítja a másik fél részére. Ebben az esetben közpénz felhasználására nem került sor, ezért a támogatást igénylő projektjére vonatkozó adatok nem nyilvánosak, a támogatott projektkereső felületről sem nyerhetőek ki.

Pályázati adatok megjelenítésére kizárólag a támogatást nyert projektek esetében van lehetőség.

Köszönjük a megkeresést!

Továbbiakban felmerülő kérdéseit Ügyfélszolgálatunk 06-40/638-638-as, belföldről helyi tarifával hívható telefonszámán, valamint a http://palyazat.gov.hu honlapon történt regisztrációt és belépést követően elérhető E-ügyfélszolgálat felületen is felteheti munkatársainknak.

Üdvözlettel:

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Kék szám: 06-40/638-638
E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
További információk:
http://www.szechenyi2020.hu/

idézett részek megjelenítése