Radetzky laktanya és a korábbi MAHART-székház

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnökség.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Tuzson Bence kormányzati államtitkár által az UNESCO-nak tett ígéreteket (https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp...) és az UNESCO által kért intézkedéseket (https://whc.unesco.org/en/documents/175254) betartotta-e a kormány, különös tekintettel az egykori MAHART-székházat is magában foglaló szálloda-beruházásra és a Radetzky-laktanyára? Összhangban vannak az ezekkel a beruházásokkal kapcsolatosan a magyar kormány szervei, hatóságai által 2014. január 1. óta hozott döntések az UNESCO által tett figyelmeztetésekkel, ajánlásokkal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. június 16.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

Ikt.: JHÁT-PDF/175/2020

Tárgy: közérdekű adatigénylés       

 

Horn Gabriella        

részére

                             
                                                                                                               
 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2020. június 17. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést nyújtott
be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Tuzson Bence kormányzati államtitkár által az UNESCO-nak tett ígéreteket
([2]https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp...)
és az UNESCO által kért intézkedéseket
([3]https://whc.unesco.org/en/documents/175254) betartotta-e a kormány,
különös tekintettel az egykori MAHART-székházat is magában foglaló
szálloda-beruházásra és a Radetzky-laktanyára? Összhangban vannak az
ezekkel a beruházásokkal kapcsolatosan a magyar kormány szervei, hatóságai
által  2014. január 1. óta hozott döntések az UNESCO által tett
figyelmeztetésekkel, ajánlásokkal?”

 

Az Infotv. 29. §-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a közérdekű
adatigénylése teljesítésére nyitva álló határidőt tizenöt nappal
meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
[4]e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
2. https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp...
3. https://whc.unesco.org/en/documents/175254
4. mailto:[email address]

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

Ikt.: JHÁT-PDF/175/2020

Tárgy: közérdekű adatigénylés       

 

Horn Gabriella        

részére

                             
                                                                                                               
 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2020. június 17. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést nyújtott
be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Tuzson Bence kormányzati államtitkár által az UNESCO-nak tett ígéreteket
([2]https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp...)
és az UNESCO által kért intézkedéseket
([3]https://whc.unesco.org/en/documents/175254) betartotta-e a kormány,
különös tekintettel az egykori MAHART-székházat is magában foglaló
szálloda-beruházásra és a Radetzky-laktanyára? Összhangban vannak az
ezekkel a beruházásokkal kapcsolatosan a magyar kormány szervei, hatóságai
által  2014. január 1. óta hozott döntések az UNESCO által tett
figyelmeztetésekkel, ajánlásokkal?”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt körben megállapítást tenni az
UNESCO kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Infotv. 30. §-ának (2)
bekezdésére hivatkozva felhívom szíves figyelmét, hogy az ezidáig
született valamennyi nyilvános megállapítás, észrevétel - összhangban a
Világörökség Egyezmény alkalmazására vonatkozó Működési Irányelvekkel
(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention) - elérhető az UNESCO hivatalos honlapján, az érintett helyszín
aloldalán található dokumentumok menüpont alatt, amely a „Budapest - a
Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi helyszín
tekintetében a következő:
[4]https://whc.unesco.org/en/list/400/docum....

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
[5]e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

--------------------------------------------------------------------------

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links
2. https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp...
3. https://whc.unesco.org/en/documents/175254
4. https://whc.unesco.org/en/list/400/docum...
5. mailto:[email address]