Pünkösdfürdő utca Hatvany Lajos utca zárt parkoló bérleti díja

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Pünkösdfürdő - Hatvany Lajos utca sarkán levő zárt parkoló bérlője az Önkormányzat számára mekkora összeget fizetett bérleti díjként az előző években 2010-ig visszamenőleg, valamint az új Békásmegyeri Piac nyitása óta, hányan bérelnek parkolót az ott található mélygarázsban havi szinten. Természetesen, csak azokat a hónapokat tűntessék fel, mikor értékváltozás történt, tehát több/kevesebb bérlő lett az előző hónaphoz képest vagy a Pünkösdfürdő - Hatvany Lajos utca sarkán levő zárt parkoló bérleti díja változott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 21.

Üdvözlettel:

Suszter Dominik

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2021. december 21-én megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021. december 21-én megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésére  az alábbi válaszokat adjuk:

 

1. A Pünkösdfürdő - Hatvany Lajos utca sarkán levő zárt parkoló bérlője az
Önkormányzat számára mekkora összeget fizetett bérleti díjként az előző
években 2010-ig visszamenőleg?

 

2010. január 1-től 2012. június 30-ig közterület- használati díjat
fizettek az alábbiak szerint:

2010. január 1-től 2010. december 31-ig 50,-Ft/m^2/hó+Áfa közterület
használati díjtétel alapján, a 9748m^2 –es terület figyelembevételével
 487.400,-Ft/hó + 25% Áfa

2011. január 1-től 2011. december 31-ig 55,-Ft/m^2/hó+Áfa közterület
használati díjtétel alapján, a 9748m^2 –es terület figyelembevételével
   536.140,-Ft/hó + 25% Áfa

2012. január 1-től 2012. június 30-ig 60,-Ft/m^2/hó+Áfa közterület
használati díjtétel alapján, a 9748m^2 –es terület figyelembevételével
  584.880,-Ft/hó + 25% Áfa

 

2012. július 1-től használati díjat fizettek az alábbiak szerint:

 

2012. július 1-től 2012. augusztus 31-ig 584.880,- Ft/hó + ÁFA

2012. szeptember 1-től 2012. október 31-ig  428.912,- Ft/hó + ÁFA

2012. november 1-től 2013. szeptember 30-ig 428.912, Ft/hó + ÁFA

2013. október 1-től 2013. december 31-ig 428.912, Ft/hó + ÁFA

2014. január 1-től 2015. március 31-ig 428.912, Ft/hó + ÁFA

2015. április 1-től 2016. január 14-ig 404.542,- Ft/hó + ÁFA

2016. január 15-től 2016. december 31-ig 409.416,- Ft/hó + ÁFA

2017. január 1-től 2017. december 31-ig 419.160,- Ft/hó + ÁFA

2018. január 1-jétől 2019. december 31-ig 443.534,- Ft/hó + ÁFA

2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig 533.454,- Ft/hó + ÁFA

2021. január 1-jétől 2021. december 21-ig 534.173,- Ft/hó + ÁFA

 

 

2. Az új Békásmegyeri Piac nyitása óta, hányan bérelnek parkolót az ott
található mélygarázsban havi szinten?

 

hónap bérlői lakossági
parkoló parkoló
bérlet bérlet
(db) (db)
  22.000 25.000
Ft/hó Ft/hó
2019. 6  
július
2019. 7  
augusztus
2019. 6  
szeptember
2019. 8  
október
2019. 7  
november
2019. 11  
december
2020. 12  
január
2020. 11  
február
2020. 11  
március
2020. 10  
április
2020. 11  
május
2020. 11  
június
2020. 12  
július
2020. 13  
augusztus
2020. 14  
szeptember
2020. 15 1
október
2020. 14 2
november
2020. 14 3
december
2021. 14 3
január
2021. 13 5
február
2021. 13 5
március
2021. 11 4
április
2021. 11 3
május
2021. 11 4
június
2021. 11 7
július
2021. 11 9
augusztus
2021. 11 11
szeptember
2021. 11 9
október
2021. 11 12
november
2021. 11 24
december

 

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

 

idézett részek megjelenítése