Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
A kormány protokoll kiadásairól és gyakorlatáról szeretnék cikket írni, amihez az alábbi kérdések megválaszolásában szeretném a segítségüket kérni:

1. Van-e a tártárcának protokoll szabályzata, ha igen, akkor szeretném megismerni annak tartalmát.
2. Érdekelne mi a tárcánál a szokásjog, milyen értékű ajándékokat kaphat egy idelátogató, miniszter/államtitkár, Főosztályvezető,
3. A tárca mit szokott ezeken a találkozókon ajándékozni?
4. Milyen ajándékokat szokott kapni egy egy látogatás viszonzásakor a tárca felső vezetése, akinél szóba jöhet protokoll ajándék?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 20.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

3 Attachments

PM/14034/2020. – közérdekû adatigénylés

 

 

 

Bogád Zoltán úr részére

[1][FOI #15306 email]

[2][email address]

 

 

 

Tisztelt Bogád Zoltán Úr!

 

 

 

Közérdekû adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidõt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

[3]cid:[email protected]  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

From: Bogad Zoltan [[5]mailto:[email address]]
Sent: Thursday, July 16, 2020 1:45 PM
To: Sajtó (PM)
Subject: Re: Protokoll

 

Tisztelt nem válaszoló Illetékes!
Kérem megkeresésemet tekintse közérdekû adatigénylésnek, mely az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdésén alapul!
Üdvözlettel
Bogád Zoltán

 

+------------------------------------------------------------------------+
|[6]A képet a feladó eltávolította.|Mentes a vírusoktól. [7]www.avg.com |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Bogad Zoltan <[8][email address]> ezt írta (idõpont: 2020. jún. 4., Cs,
13:19):

Tisztelt Sajtóosztály!

 

A kormány protokoll kiadásairól és gyakorlatáról szeretnék cikket írni,
amihez az alábbi kérdések megválaszolásában szeretném a segítségüket
kérni:

 

1. Van-e a tártárcának protokoll szabályzata, ha igen, akkor szeretném
megismerni annak tartalmát.

2. Érdekelne mi a tárcánál a szokásjog, milyen értékû ajándékokat kaphat
egy idelátogató, miniszter/államtitkár, Fõosztályvezetõ,

3. A tárca mit szokott ezeken a találkozókon ajándékozni?

4. Milyen ajándékokat szokott kapni egy egy látogatás viszonzásakor a
tárca felsõ vezetése, akinél szóba jöhet protokoll ajándék?

5. Hol szokott a tárca vacsorát szervezni a külföldi vendégek számára?

6. Milyen összegû lehet az ékeztetésre fordítandó keret személyenként?

7. Összességében évente mennyi pénzt fordítanak protokoll-kiadásokra?

 

Válaszukat várva köszönettel

 

Bogád Zoltán

újságíró

hírklikk

T: 06 70 584 13 29

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Számításaim szerint az egyszeri hosszabbítás 15 napja lejárt!

Kelt: 2020. augusztus 31.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

2 Attachments

 

PM/14034/2020. – közérdekű adatigénylés

 

Bogád Zoltán úr részére

[1][FOI #15306 email]

 

 

 

Tisztelt Bogád Zoltán Úr!

 

 

A Pénzügyminisztérium részére megküldött közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A Pénzügyminisztériumnál a protokolláris kiadásokat, illetve azok
gyakorlati megvalósulását a protokollhoz, reprezentációhoz kapcsolódó
szolgáltatások, valamint a fordítás igénylésének rendjéről szóló 16/2019.
(X. 24.) PM utasítás szabályozza.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[2]cid:[email protected]  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése