Promontor Televíziót érintő szerződések

A(z) Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Önkormányzat és / vagy az Önkormányzat vállalkozásai és alapítványai által a Promontor Televíziót működtető vállalkozással és / vagy alapítvánnyal kötött szerződéseket a legutolsó aktuálistól kezdve visszamenőleg 10 évre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 19.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

onkormanyzat, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Tisztelt Hölgyem / Uram!

Köszönettel vettük levelét. Az illetékes tisztségviselő vagy iroda válaszáig szíves türelmét kérjük.

Megértését köszönjük!

Tisztelettel:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

dr. Patócs Andrea, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy Önkormányzatunkhoz 2020. december 19-én eljuttatott:

- Promontor Televíziót érintő szerződések

- Városházi Híradót érintő szerződések

- Mediaworks Hungary Zrt. felé történt kifizetések

- Görpark Program megvalósításához kapcsolódó 2019. évi kifizetések

tárgyú adatmegismerési kérelmei megválaszolása vonatkozásában az Infotv.
29. § (2) bekezdése alapján a határidő 2020. január 18-án jár el.

Felhívom továbbá szíves figyelmét, miszerint Képviselő-testületünk döntése
alapján Hivatalunkban 2020. január 3-ig igazgatási szünet van,
következőleg esetleges további ügyintézésre 2020. január 6-tól lesz
lehetősége.

Üdvözlettel:

 

[1]bp22ker_logo4c.jpgdr. Patócs Andrea

Humánszolgáltatási Iroda vezetője

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/ 115

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Bánné dr. Bertalan Bernadett, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Magyar Gabriella!

 

Közérdekű adatmegismerési kérelmének eleget téve mellékelten megküldöm
tájékoztatásomat.

 

Dr. Patócs Andrea irodavezető megbízásából:

 

 

Bánné dr. Bertalan Bernadett

humánszolgáltatási ügyintéző

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

Tisztelt Bánné dr. Bertalan Bernadett!

Ön linkeket küldött egy szkennelt dokumentumban, így ezek a linkek használhatatlanok.
Legyen kedves
vagy az igényelt dokumentumokat elküldeni
vagy olyan módon küldeni a linkeket, hogy azok a dokumentumból közvetlenül hívhatóak legyenek.

Előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Bánné dr. Bertalan Bernadett, Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Magyar Gabriella!

 

Közérdekű adatmegismerési kérelmének eleget téve mellékelten megküldöm
tájékoztatásomat.

 

Dr. Patócs Andrea irodavezető megbízásából:

 

 

Bánné dr. Bertalan Bernadett

humánszolgáltatási ügyintéző

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

Tisztelt Bánné dr. Bertalan Bernadett!

Egy beszkennelt dokumentumból nem lehet kimásolni a linket, és kattintani sem lehet.

Ez így használhatatlan.
Legyen szíves elküldeni a szerződéseket, ahogy eredetileg is igényeltem.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella

Tisztelt Bánné dr. Bertalan Bernadett!

Kérem teljesítse az adatigénylést értelmes dokumentumokkal.

Üdvözlettel:

Magyar Gabriella