Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon jogi személyek részére kifizetett, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő támogatási összegeket -támogatásban részesülők szerinti bontásban- melyek a nemzeti bajnokságok első-, vagy második osztályában szerepelnek. Kérem fordítsanak kiemelt figyelmet a látvány csapatsportágakra (labdarúgás a futsallal, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong).

Kérném a támogatások felsorolásánál azokat a jogi személyeket is jelenítsék meg, melyek az infrastrukturális hátteret biztosítják a profi osztályban szereplő sportolóknak/csapatoknak. Tehát közvetetten járulnak hozzá a vonatkozó bajnokságban szereplők költségeihez. Ide tartozónak vélem pl. a Haladás Sportkomplexum üzemeltetőjét, valamint az Aréna Savaria működtetőjét.

Csak azon szervezeteket kérem felsorolni, ahol a támogatás összege éves szinten meghaladta az 1 mFt-ot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 23.

Üdvözlettel:

Varga József

jegyzo, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Varga József Úr !

Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr megbízásából megküldöm a közérdekű adatigénylése ügyében készített - határidő meghosszabbításáról szóló - választ.

Tisztelettel:

Szalay Andrea

idézett részek megjelenítése

jegyzo, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Varga József Úr !

Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr megbízásából csatoltan megküldöm a közérdekű adatigénylésére készített választ.

Tisztelettel:

Szalay Andrea

idézett részek megjelenítése