Professzionális sportra adott támogatások 2019

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon jogi személyek részére kifizetett, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő támogatási összegeket -támogatásban részesülők szerinti bontásban- melyek a nemzeti bajnokságok első-, vagy második osztályában szerepelnek. Kérem fordítsanak kiemelt figyelmet a látvány csapatsportágakra (labdarúgás a futsallal, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong).

Kérném a támogatások felsorolásánál azokat a jogi személyeket is jelenítsék meg, melyek az infrastrukturális hátteret biztosítják a profi osztályban szereplő sportolóknak/csapatoknak. Tehát közvetetten járulnak hozzá a vonatkozó bajnokságban szereplők költségeihez. Ide tartozónak vélem pl. a Haladás Sportkomplexum üzemeltetőjét, valamint az Aréna Savaria működtetőjét.

Csak azon szervezeteket kérem felsorolni, ahol a támogatás összege éves szinten meghaladta az 1 mFt-ot.

Összehasonlíthatóság miatt kérném a 2018-as adatigényléssel azonos szerkezetben megküldeni a jelenleg kért adatokat. Korábbi válaszuk iktatószáma: 66523-3/2019.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 11.

Üdvözlettel:

Varga József

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Varga József Úr!

Dr. Károlyi Ákos Jegyző úr megbízásból csatoltan megküldöm a jegyzői választ.

Tisztelettel:

Szalay Andrea

idézett részek megjelenítése