Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csalami Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Pro Juventute Universitatis díjazottak

We're waiting for Csalami Ádám to read a recent response and update the status.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Örömmel vettük észre, hogy nem csak taxiutazásban, szenátusi ülések határozatképtelenné tételében, stb. jeleskedő hökösök fordulnak elő egyetemükön.

Kiss Hanga Klára hívta fel figyelmemet arra, hogy pl. az EKK HÖK korábbi és mostani elnökét kitüntették "Pro Juventute Universitatis" megnevezésű díjjal.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_2...
valamint:
http://vajk-sziget.blogspot.com/2014/09/...

Éppen ezért karácsonyi adatigénylésünkben kivételesen nem hökös gazemberségek leleplezéséhez kérek adatot, hanem épp ellenkezőleg, az egyetemi hallgatókért végzett munkájukat díjjal elismertek névsorára vagyunk nagyon nagyon kíváncsiak. (Nem hittük, hogy ilyen is van.)

Így tehát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pro Juventute Universitatis díjazottjainak listáját, évenkénti bontásban, azokét, akik 2010. január 1. és 2018. december 24. között kaptám meg a díjat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

És boldog karácsonyt kívánunk minden kedves egyetemi dolgozónak!

Kelt: 2018. december 24.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem 3 hónap és 3 nap elteltével szíveskedjenek teljesíteni a Pro Juventute Universitatis díjazottak címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemet:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/pro...

Kelt: 2019. március 27.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

Iktatószám: 39368- 3/KSJIF/2019
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresése - Pro Juventute Universitatis listájának
megküldése 2010. január 1. -2018. december 24. közötti időszakban -
tárgyában az alábbi tájékoztatást adjuk:
A hivatkozott adatigénylés tekintetében az SE Hallgatói Önkormányzata
megkeresésünkre írásban jelezte, hogy nem rendelkezik a díjazottak
nyilvántartásával, továbbá tájékoztatásuk alapján a semmelweis.hu-n a
tanévnyitók beszámolóinál a nevek fellelhetőek.
Az ezzel kapcsolatos linkek elérhetőségét csatolmányként küldöm.
Felhívom szíves figyelmét az Alkotmánybíróság 2019. március 12-ei
döntésére (Ügyszám: IV/[1]2898/2015.), amely értelmében az egyébként
megismerhető, hozzáférhető vagy közzétett adatokból történő meghatározott
szempont vagy szempontok szerint szűrt, új adatsor létrehozására sem
köteles az adatkezelő. Az Alkotmánybíróság döntésében azt is kimondta,
hogy az adatigénylő nem formálhat jogot arra, hogy helyette más végezze el
a hozzáférhető adatok leválogatását.
  
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató úr megbízásából,
Dr. Török Levente
jogi igazgató
 
 

>>> Csalami Ádám <[FOI #12056 email]> 2018. 12. 24.
12:34 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Örömmel vettük észre, hogy nem csak taxiutazásban, szenátusi ülések
határozatképtelenné tételében, stb. jeleskedő hökösök fordulnak elő
egyetemükön.
Kiss Hanga Klára hívta fel figyelmemet arra, hogy pl. az EKK HÖK korábbi
és mostani elnökét kitüntették "Pro Juventute Universitatis" megnevezésű
díjjal.
[2]https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_2...
valamint:
[3]http://vajk-sziget.blogspot.com/2014/09/...
Éppen ezért karácsonyi adatigénylésünkben kivételesen nem hökös
gazemberségek leleplezéséhez kérek adatot, hanem épp ellenkezőleg, az
egyetemi hallgatókért végzett munkájukat díjjal elismertek névsorára
vagyunk nagyon nagyon kíváncsiak. (Nem hittük, hogy ilyen is van.)
Így tehát az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem
elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pro
Juventute Universitatis díjazottjainak listáját, évenkénti bontásban,
azokét, akik 2010. január 1. és 2018. december 24. között kaptám meg a
díjat.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
És boldog karácsonyt kívánunk minden kedves egyetemi dolgozónak!
Kelt: 2018. december 24.
Üdvözlettel: Csalami Ádám
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #12056 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:28982015
2. https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_2...
3. http://vajk-sziget.blogspot.com/2014/09/...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csalami, te még mindig itt vagy? Ráérsz apa?

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Csalami Ádám, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.