Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2005.01.01. és 2015.01.20. között értékesített ingatlanok listáját, amely tartalmazza az ingatlanok címét, négyzetméterben megadott méretét, eladási árát, az eladás dátumát, és a vevők nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Polgármester, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Polgármesteri
Hivatal Jegyzője, dr. Szeles Gábor 2015. február 3. napján megküldte az Ön
által igényelt közérdekű adatokat.

Mellékelve küldöm a korábban megküldött adatokat!

 

Tisztelettel:

 

Szmola Beáta

titkárságvezető

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala

Polgármesteri Iroda I. em. 1.

 

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Tel.: +36 1 276 76 60

Fax: +36 1 276 39 51

E-mail: [email address]

Honlap: www.csepel.hu

https://www.facebook.com/csepelXXI

 

From: dr. Szeles Gábor [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, February 03, 2015 8:44 AM
To: [email address]
Cc: Polgármester; dr. Vincze Anikó
Subject: közérdekű adat igénylések - XXI. kerület
Importance: High

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Csatolva küldöm a kért közérdekű adatokat.

 

 

Tisztelettel:

                dr. Szeles Gábor

                               jegyző