Politikai haszonszerzés veszélyhelyzetben?

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre ki a felelős az alábbiakért?

Egy helyi fórumon olvasva tudomásomra jutott, hogy tegnapi nap folyamán Dr. Deák Ferenc jegyző és Forián-Szabó Gergely alpolgármester jelenléte mellett és a rendészek bíztosításával Budakalász, Szent István telepen mise lett tartva, melyen kb 100 ember vehetett részt.
Mindenki tudja, hogy a 2011 Egyesület fő szavazóbázisa ez a Szent István telepi templomba járó közösség, pont ezért különösen megdöbbentő, hogy ő életüket, egészségüket veszélyeztették.
A fórumra kikerült kép alapján gyerekek, de még a kimondottan veszélyeztetett időskorúak is szorosan egymás mellett álltak, ültek.

Budakalász honlapjára feltöltött videó szerint Dr. Göbl Richárd politikai megemlékezést tartott a tegnapi nap folyamán. A végén hallhatóan több ember megtapsolja, tehát nem egy sima videófelvétel történt.
A világban mindenhol a vezetők sorban jutnak arra a döntésre, hogy a vírus terjedésének megakadályozásának fő eleme a közösségi rendezvények teljes megszüntetése, ide értve akár a vendéglátóhelyek, edzőtermek látogatását is.
Ehhez képest Budakalász vezetése, ahol ráadásul Dr. Göbl Richárd orvos a polgármester, nem így tesz. Több helyi városvezető, a vírus terjedésére alkalmas rendezvényeken vesz részt és azt önkormányzati dolgozókkal bíztosítja, ilyen módon veszélyeztetve az ő egészségüket is.
Tisztában vagyok azzal, hogy a kormány a kültéri rendezvények létszámát ekkor még 500 főben korlátozta és ez messze nem haladta meg azt, de nem véletlenül egy nappal az esemény után gyakorlatilag minden rendezvényt betiltottak.
Ez minden gondolkodó, az előzményeket figyelő ember számára nyilvánvaló volt, ezért úgy vélem, Önök vezetőként megbuktak. Egy felelősségteljes vezető az emberek egészségének megóvását előtérbe helyezi a politikai haszonszerzés céljából megtartott bármilyen rendezvényhez képest.

Ki merem jelenteni, az esemény megtartásáért felelős személyek a részvevők egészségét kockáztatták, ezért szerintem alkalmatlanok bármilyen vezetői pozícióra.
Kérem megnevezni a felelős személyeket és kérem nyilatkozzanak arról, hogy ezek a személyek vállalják-e a felelősségüket és a helyi lakosság veszélyeztetése miatt, beadják-e a lemondásukat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 16.

Üdvözlettel:

Somogyi Károly

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

Infó, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Somogyi Károly!

 

 

 

Mellékelten megküldjük a kért adatszolgáltatást.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

[1]cid:[email protected]  

 

 

Budakalászi
Polgármesteri
Hivatal

2011 Budakalász,
Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266
[2] E-mail:
[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto: E-mail:%20[Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]