Polgármesteri vagyonnyilatkozat kérése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Nagy Attila polgármester legutóbbi , aktuálisan kitöltött vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 22.

Üdvözlettel:

Kovács Béla

hivatal, Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2015.06.22. 9:12 keltezéssel, Kovács Béla írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Kovács Béla !

Közérdekű adatigénylésének az információs önrendelkezési jogról és az
információsszabadságról
szóló 2011.évi CXII.tv. 29.§.(1) bekezdésében írt határidőn belül a
Hivatal teljes körűen eleget fog tenni.
Tisztelettel: dr.Szalóky Ildikó jegyző

hivatal, Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

2015.06.22. 9:12 keltezéssel, Kovács Béla írta:

idézett részek megjelenítése

T. Kovács Béla !

Csatoltan megküldöm Nagy Attila polgármester közérdekű adatnak minősülő
vagyonnyilatkozatát. Üdvözlettel: dr.Szalóky Ildikó jegyző