Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ádám Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Polgármesteri Titkárság létszáma, juttatások, egyéb

We're waiting for Kovács Ádám Tamás to read a recent response and update the status.

Kovács Ádám Tamás

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:
1, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig hányan dolgoztak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán?
2, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig kik dolgoztak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán? (név, munkakör megnevezése)
3, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig az 1-2. pont szerinti személyek (Polgármesteri Titkárság munkatársai) milyen jogviszonyban dolgoztak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán? (jogviszony megnevezése)
4, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig az 1-3. pont szerinti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Titkárság munkatársai milyen juttatást/juttatásokat kaptak (név és kifizetési dátum szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal összefüggésben történt kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat, prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, utazási költségtérítést, külön megbízásokat stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 29.

Üdvözlettel:

Kovács Ádám Tamás

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. január 29. napján elektronikus úton benyújtott, a
Polgármesteri Titkárság létszámára, és alkalmazottainak juttatásaira
vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan a csatolt választ
adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. január 29. napján elektronikus úton benyújtott, a
Polgármesteri Titkárság létszámára és alkalmazottainak juttatásaira
vonatkozó közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ádám Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.