Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ádám Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Kovács Ádám Tamás

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben tájékoztatni az alábbiakról:
1, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig hányan dolgoztak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán?
2, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig kik dolgoztak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán? (név, munkakör megnevezése)
3, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig az 1-2. pont szerinti személyek (Polgármesteri Titkárság munkatársai) milyen jogviszonyban dolgoztak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán? (jogviszony megnevezése)
4, 2020.01.01. napjától - 2021.01.29. napjáig az 1-3. pont szerinti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Titkárság munkatársai milyen juttatást/juttatásokat kaptak (név és kifizetési dátum szerint kérném részletezve minden, a jogviszonyukkal összefüggésben történt kifizetést, beleértve az illetményt, jutalmat, prémiumot, céljutalmat, cafetériát, jubileumi jutalmat, utazási költségtérítést, külön megbízásokat stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 29.

Üdvözlettel:

Kovács Ádám Tamás

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. január 29. napján elektronikus úton benyújtott, a
Polgármesteri Titkárság létszámára, és alkalmazottainak juttatásaira
vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan a csatolt választ
adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Aljegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2021. január 29. napján elektronikus úton benyújtott, a
Polgármesteri Titkárság létszámára és alkalmazottainak juttatásaira
vonatkozó közérdekű adatigénylésére a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Lehoczky Balázs

aljegyző

 

                                        

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

 

            [1]cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel.: +36 (1) 231-3101-210

E-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Ádám Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.