Polgármesteri kabinet, tanácsadók, közösségi oldal üzemeltető

Bárány Béla made this Közérdekűadat request to Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Jelenleg és a elmúlt öt évben ki, kik voltak a Polgármesteri kabinet tagjai?
2. Mely céggel vagy magánszemélyel kötött a Gárdonyi önkormányzat tanácsadói szerződést az elmúlt 5 évben? (Elég a felsorolás, nincs szükségünk bármely dokumentum csatolására)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 25.

Üdvözlettel:

Bárány Béla

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bárány Béla!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16689-2/2020. számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Bárány Béla hozzászólt ()

Tisztelt Gémesi Evelin!

A költségtérítésre vonatkozó indokukat, miszerint 11 munkaórába telik megnevezni kik a polgármesteri kabinet tagjai, kik a polgármester tanácsadói és ki üzemelteti a polgámester facebook oldalát, nem fogadom el.
Ismételten kérem szíves tájékoztatásukat. Ellenkező estben polgári peres úton kell kérnem az adatok kiadását.

Üdvözlettel:
Bárány Béla

Bárány Béla hozzászólt ()

Tisztelt Gémesi Evelin!

Az alábbi jogszabályra hivatkozva kérem ismertesse milyen tevékenységet végeznek abban a 4 órában, amiért nem számolható fel költségtérítési díj, részletesen ismertesse miért kell egyeztetni minden beadvány esetében legalább 2 órán keresztül, továbbá, hogy egy egyszerű számviteli válasz megadásához miért szükséges további 11 óra kutatómunka.

2011. évi CXII. törvény 31. § (2) * A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

A válasz elmulasztása esetén további jogalapot adnak a peres eljárás megindítására.

Várom megtisztelő válaszukat!

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Polgármesteri kabinet, tanácsadók, közösségi oldal üzemeltető'.

Az alábbi jogszabályra hivatkozva ismételten kérem, ismertessék milyen tevékenységet végeznek abban a 4 órában, amiért nem számolható fel költségtérítési díj, részletesen ismertessék miért kell egyeztetni minden beadvány esetében legalább 2 órán keresztül, továbbá, hogy egy egyszerű számviteli válasz megadásához miért szükséges további 11 óra kutatómunka.

2011. évi CXII. törvény 31. § (2) * A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/polg...

Üdvözlettel:

Bárány Béla

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Bárány Béla!

 

Mellékelten küldöm Jegyző Asszony GRD/16689-4/2020 számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]