Polgármesteri Hivatal 2023. évi szerződéseivel kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A dokumentumtar.csepel.hu oldalon az üvegzseb mappában a Polgármesteri Hivatal almappa 2023. július 6. napjáig 55 darab szerződést tartalmaz. Az utolsó szerződés 2023-04-12 08:37:29 időpontban került feltöltésre.

Közérdekű adatigénylés:
1. Rendelkezik a Polgármesteri Hivatal olyan szerződésekkel, amelyek nem került feltöltésre a dokumentumtar.csepel.hu oldal üvegzseb mappájának Polgármesteri Hivatal almappájába?
2. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal kötött szerződést és az nyilvános, valamint az nem került feltöltésre a dokumentumtar.csepel.hu oldalra az üvegzseb mappába akkor, kérem küldje meg azokat a szerződéseket a részemre.
3. Rendelkezik a Polgármesteri Hivatal olyan szabályzattal, amely rögzíti az üvegzseb felületre történő adatfeltöltés módját és gyakoriságát?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 6.

Üdvözlettel:
Vadai Attila

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Melléklet

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Villányi Dóra megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Melléklet

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal
<[1][email address]>
Elküldve: 2023. július 21., péntek 9:13
Címzett: [2][FOI #22789 email]
<[3][FOI #22789 email]>
Másolatot kap: dr. Villányi Dóra <[4][email address]>; dr. Vincze
Anikó <[5][email address]>
Tárgy: FW: Közérdekűadat igénylés - Polgármesteri Hivatal 2023. évi
szerződéseivel kapcsolatban

 

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Villányi Dóra megbízásából

 

Babics Enikő

 

idézett részek megjelenítése

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Melléklet

  • Attachment

    Vadai Attila t j koztat s Csepeli V rosfejleszt si Nonprofit Kft szerz d sek.pdf

    214K Download View as HTML

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Tisztelettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal
<[1][email address]>
Elküldve: 2023. július 21., péntek 9:15
Címzett: [2][email address]
<[3][email address]>
Másolatot kap: dr. Vincze Anikó <[4][email address]>; dr. Villányi
Dóra <[5][email address]>
Tárgy: FW: Közérdekűadat igénylés - Csepeli Városfejlesztési és
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi szerződéseivel kapcsolatban

 

Tisztelt Vadai Attila!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a határidő hosszabbításra vonatkozó tájékoztatást.

 

Tisztelettel,

dr. Villányi Dóra megbízásából

 

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése