Polgármesteri keret felhasználása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2014. január 1-e és 2014. október 27-e között az esztergomi önkormányzati költségvetés terhére, azon belül is a polgármester által személyesen elkölthető, ún. "ötszázezres" keret terhére kifizetett vagy kifizetésre váró számlák adatait, minimum az alábbi adattartalommal:

- ki volt a számla kibocsátója,
- mi volt a számlával megrendelt termék/szolgáltatás,
- melyik napon és
- milyen összegben lett a számla kiállítva.

Kérem arról is tájékoztassanak, amennyiben ez az információ az Önök rendelkezésére áll hogy az egyes megrendelések esetén lettek-e párhuzamos árajánlatok bekérve az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozóan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 27.

Üdvözlettel:

Cserép János
szeretgom.hu

"Dr. Zakariás János", Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Cserép János Úr!

Hivatalunkhoz érkezett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmét
feldolgoztuk és annak az alábbiak szerint teszünk eleget.

Csatoltan megküldöm a Esztergom Város Önkormányzatának a 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (IV. 07.) ör. hatályba lépésétől az Ön
kérelme beérkezéséig Esztergom Város Önkormányzatának nettó 500.000 Ft
alatti kifizetéseit tartalmazó táblázatot az Ön által kért
adattartalommal. Felhívom figyelmét, hogy a táblázat minden összeghatár
alatti kifizetést tartalmaz, így pl. a közműszolgáltatásokért fizetendő
rendszeres díjakat is.

Tájékoztatom továbbá, hogy a beszerzések lebonyolítása minden esetben
Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 513/2006. (XII.
14.) esztergomi öh. határozatával elfogadott [a 355/2008. (V. 22.) öh. és
a 152/2009 (III. 19.) öh. határozatokkal módosított ] "Esztergom Város
Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata" előírásainak betartásával
történik. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a szerződéseket
Esztergom Város honlapján a Közérdekű adatok/Szerződések menüben
folyamatosan közzétesszük.

--
Üdvözlettel:

dr. Zakariás János
jegyzői referens
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
telefon: (+36 33) 542 054
fax: (+36 33) 542 099
mail: [1][email address]

idézett részek megjelenítése