Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A polgármesterek jutalmazásának gyakorlatát 2020-2021, évben az illetékességi területén:
- mely polgármesterek vesznek fel rendszeresen jutalmat
- mely polgármesterek veszik fel a maximális összegű -6 havi- jutalmat
- a jutalmat kapó polgármesterek önkormányzatai részesülnek működésképtelen önkormányzatok rendkívüli támogatásában a hivatkozott években
- milyen forrásból fizetik/ kapják az önkormányzatok a polgármesterek jutalmait
-kapnak e a képviselő testület tagjai is jutalmat, milyen összegben, milyen jogszabály alapján

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 23.

Üdvözlettel:

Dr. Madácsi Imre, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Kiss Krisztina!
Mellékelten küldöm válaszlevelem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalhoz 2021. november 23. napán benyújtott közérdekű
adatigénylésére vonatkozóan.
Dr. Alakszai Zoltán
kormánymegbízott
nevében és megbízásából
Üdvözlettel:
Dr. Madácsi Imre
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet