Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a polgármester 2018-ban leadott, 2017. évről szóló vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 15.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Törökné Dr. Mánik Judit, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelve küldöm Dr. Lipovits Szilárd jegyző úr levelét.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Törökné dr. Mánik Judit
jogász
Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
[1]Leírás: Leírás: Győr
Megyei Jogú Város Jogi és Önkormányzati Osztály
Polgármesteri Hivatala
%Szervezeti egysĂ©g% Jogi és Titkársági Csoport
9021 Győr, Városház tér 1.
TELEFON: +96/500-312 | FAX:
+36-96/500-106
WEB: [2]www.gyor.hu

 

 

References

Visible links
1. http://www.gyor.hu/
2. http://www.gyor.hu/

Törökné Dr. Mánik Judit, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Kis Zoltán Úr!

 

Mellékelve küldöm Dr. Lipovits Szilárd jegyző úr tárgyi levelét.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Törökné dr. Mánik Judit
jogász
Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
[1]Leírás: Leírás: Győr
Megyei Jogú Város Jogi és Önkormányzati Osztály
Polgármesteri Hivatala
%Szervezeti egysĂ©g% Jogi és Titkársági Csoport
9021 Győr, Városház tér 1.
TELEFON: +96/500-312 | FAX:
+36-96/500-160
WEB: [2]www.gyor.hu

 

 

References

Visible links
1. http://www.gyor.hu/
2. http://www.gyor.hu/