Polgármester vagyonnyilatkozat 2015-2019

Az igénylés részben sikeres volt.

dr. Keresztes Sándor

Tisztelt Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elmúlt polgármesteri szezonban készített és beadott polgármesteri vagyonnyilatkozatot, és valamennyi kifizetett bért és egyéb jutattásokat az elmúlt 5 évben- elektronikusan és táblázatos formában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 7.

Üdvözlettel:

dr. Keresztes Sándor

hivatal, Sellye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Attachments

2019. 10. 07. 21:13 keltezéssel, dr. Keresztes Sándor írta:

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr.Keresztes Sándor !

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdése alapján csatoltan megküldöm Nagy Attila polgármester bérkartonjait a kért időszakról, azonban sajnálattal tájékoztatom, hogy 2016.évet megelőző időszakról a KIRA számfejtő rendszer módosítása miatt karton nem áll rendelkezésre. A polgármester illetményét és költségtérítését 2014. október 22-i alakuló ülésen a képviselő-testület állapította meg, ezt követően - a kötelezően alkalmazandó jogszabály-változás miatt - 2017. I.17-i ülésén emelte a jogszabály szerint mértékre. Az illetmény és költségtérítés kötelező összegét meghaladóan polgármester csak a kvtv.szerinti kötelező mértékű, bruttó éves 200.e.Ft. cafeteria juttatásban részesült. A polgármester a 2014-19 közötti ciklusban sem jutalomban, sem prémiumban nem részesült. Kérem tájékoztatásom elfogadását. Üdvözlettel: dr.Szalóky Ildikó jegyző

--
Az e-mailen az AVG vírusellenőrzést végzett.
http://www.avg.com