Polgármester és a jegyző alpolgármester és képviselők részére történt valamennyi kifizetés

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a polgármester és a jegyző alpolgármester és képviselők részére történt valamennyi kifizetésre
(bérjellegű kifizetések, jutalom, költségtérítés stb.) és
természetbeni juttatásra vonatkozó kimutatást 2014, 2015, 2016
évekre.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 10.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az eredeti adatigényemet az ott leírt tartalommal továbbra is fenn tartom :

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

A Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.
(X.28.)önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati képviselőt havonta
40 000,- forint tiszteletdíj illeti meg, a bizottság elnökét havonta
60 000,- forint tiszteletdíj illeti meg. A rendelet az alábbi linken
megtekinthető:
[1]http://banhorvati.hu/documents/onkormany...

Tájékoztatom továbbá, hogy a polgármester illetménye jogszabály alapján
kerül megállapításra, melyről a Mötv. 71. § (4) bekezdése rendelkezik. Ez
alapján Bánhorváti polgármesterének illetménye: 299 150 forint, valamint a
Mötv. 71. § (6) alapján az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult​.

A Bánhorváti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének havi bruttó
illetménye 665. 700 Ft, mely a a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény  alapján kerül megállapításra.
Tájékoztatom továbbá, hogy jutalomban a fent említett személyek egyike sem
részesült.
​​
​Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző​

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #7097 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://banhorvati.hu/documents/onkormany...
2. mailto:[FOI #7097 email]
3. mailto:[email address]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!
Köszönöm a 2016. július 10 . beterjesztett adat igényemet
2016. augusztus 5.hiányosan megkaptam mivel az alpolgármester
tisztelet díja nem szerepel válaszában . Kérem az adatigényemnek eleget tenni a törvényes előírásainak értelmében .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Az alábbi linken melyet küldött nem az áll amit állít
A Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.
(X.28.)önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati képviselőt havonta
40 000,- forint tiszteletdíj illeti meg, a bizottság elnökét havonta
60 000,- forint tiszteletdíj illeti meg. A rendelet az alábbi linken
megtekinthető:
[1]http://banhorvati.hu/documents/onkormany...

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!
Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Az alábbi linken melyet küldött nem az áll amit állít
A Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.
(X.28.)önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati képviselőt
havonta
40 000,- forint tiszteletdíj illeti meg, a bizottság elnökét
havonta
60 000,- forint tiszteletdíj illeti meg. A rendelet az alábbi
linken
megtekinthető:
[1]http://banhorvati.hu/documents/onkormany...

Adat igényemet a fent leírt tartalommal továbbra is fenn tartom !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc