Polgármester, alpolgármesterek dologi kiadásai 2015/2016

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2015-ös és az idei 2016-os költségvetés is tartalmaz egy „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” című sort a 4/B számú mellékletében.
Tisztelettel kérem (ismételten) ezen sorok részletes kifejtését.
2015-ben mire lett felhasználva, tételesen.
(BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE, alaprendelet 4/B. sz. melléklete, 22. sor egy „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” eredeti: 10 245 000 Ft módosított: 8 711 000 Ft)
2016-ban mire alapozva került a költségvetésbe, mi alapján kalkulálták.
(BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE, 4/B sz. melléklet 21. sor egy „Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai” 12 665 000 Ft)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 18.

Üdvözlettel:
Löfler Dávid
(önkormányzati képviselő, Fidesz-KDNP Budaörs)

Tasnádi Ferenc dr., Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Löfler Dávid!

2016. április 18. napján benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló
igénye teljesítéseként mellékelten csatolva megküldjük az  adatigénylés
teljesítése tárgyában kelt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel,

dr. Tasnádi Ferenc

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Iroda