Polgári jogi szerződések listája - Szerencsejáték Service Kft.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kft. által 2015.01.08. és 2016.12.08. között kötött valamennyi polgári jogi szerződés listáját a szerződéskötés dátuma, a szerződő fél, a szerződés tárgya, és az ellenszolgáltatás összegének megjelölésével (a szerződési értéktől függetlenül).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 8.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

3 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Dr. Zsiga Marcell ügyvezető úr megbízásából ezúton tisztelettel továbbítom
Önnek ügyvezető úr – tárgyban írt – válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Botos-Hoós Renáta

titkárságvezető

 

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.

(+36) 1/260-4170

(+36) 70/ 436 4107

[1][email address]

 

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele, vagy egyéb módon történő felhasználása
szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett kézbesítésért
felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul
értesítsen bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon és törölje az
üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Tájékoztatom, hogy a 2016. december 8-án beérkezett adatkérésre a
következő választ adjuk:

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. fő tevékenységével kapcsolatos
szponzorálási és adományozási szerződések listáját a csatolt mellékletben,

a személyi jellegű kifizetéseket  a Szerencsejáték Zrt. honlapján
(a [1]http://rolunk.szerencsejatek.hu/szerencs...)
találja.

 

Üdvözlettel

Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.

 

References

Visible links
1. http://rolunk.szerencsejatek.hu/szerencs...

Tisztelt Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin