Pintér miniszter úr külföldi útjai 2012 első félévében

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő információkat, adatokat:

Az idei év első hat hónapjában, vagyis 2012 január 1 és 2012 június 30 között Pintér Sándor miniszter úr milyen külföldi utakon vett/vesz részt, és azok során milyen programot bonyolított vagy fog bonyolítani és ezen utak milyen költségekkel terhelték/terhelik meg a költségvetést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 26.

Üdvözlettel:

Ertsey Katalin
országgyűlési képviselő
Lehet Más a Politika

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

 

Tisztelt Cím !

 

Mellékleten megküldöm a közérdekű adatigénylés tárgyában készült
Belügyminisztérium válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

 

BM Iratkezelési és Adatvédemi Főosztály

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)!

Gyors válaszukat és kapott adatokat köszönöm,

Üdvözlettel:

Ertsey Katalin
országgyűlési képviselő
LMP