Pillangó park felújítás fakivágás

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Számszerűen hány, és hozzávetőleg mennyi idős fát vágott ki (vagy vágatott ki) Zugló önkormányzata a Pillangó park felújítása során, és hányat készül még kivágni (kivágatni)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 3.

Üdvözlettel:

Csúri Ákos

Vörös-Gyöngy Anna dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Csúri Ákos!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi közérdekű adatigénylésére adott választ (a
Pillangó parkkal kapcsolatos három adatigénylését egy levélben válaszolta
meg Polgármester Úr).

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Vörös-Gyöngy Anna

jogtanácsos

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

Jogi Osztály

[1][email address]

 

 

 

From: Németh Szilvia dr.
Sent: Thursday, June 20, 2019 4:22 PM
To: [email address]
Cc: Vörös-Gyöngy Anna dr. <[email address]>
Subject: Válasz közérdekű adatigénylésre Pillangó park

 

 

Tisztelt Csúri Ákos!

 

Csatoltan küldöm a tárgyi közérdekű adatigénylésére adott választ.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Németh Szilvia

jogi referens

Jogi Osztály

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

+36 1 872-9344

[2][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]