Piackutatás Brainexpress Kft.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Brainexpress Kft.-vel 2013.március 19-én kötött szerződés teljesítése során a Brainexpress Kft. által készített valamennyi dokumentumot (térségarculati koncepció, térségarculati koncepcióval kapcsolatos kutatás, stb.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A BARCIKA ART Kft. megbízásából eljárva, csatoltan küldöm az Ön részére
2014. december 31. napján "Piackutatás Brainexpress Kft. "
tárgymegjelöléssel előterjesztett közérdekű adat kiadása iránti kérelmére,
a kért anyagot.

Tisztelettel: BARCIKA Art Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd