Pegasus-ügy - NAIH vizsgálat

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Pegasus kémprogramot az országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke szerint a Belügyminisztérium vásárolta meg az izraeli NSO cégtől, és azt használják is a nemzetbiztonsági szolgálatok. A lehallgatott személyek listáját, mintegy ötvenezer telefonszámot, valakik az kihelyezték internetre, amelyek között 300 magyar telefonszám is szerepelt. Nagy valószínűséggel meghekkelték az NSO céget, vagy annak egyik alkalmazottja szivárogtatott, de e szerint az NSO láthatta, ismerhette a 300 telefonszámhoz kapcsolódó megfigyeléseket, lehallgatási adatokat.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az időközben lefolytatott NAIH vizsgálat (amelynek eredményét november első hetére ígérték) adatkezelési szempontból hogyan ítéli meg azt, hogy a BM egy olyan szoftvert vásárolt meg, amelyhez kapcsolódó személyes adatokat Izrael nagy valószínűséggel képes figyelni, monitorozni, és a telefonszámokhoz kapcsolódóan ismeri, hogy kiket vontak megfigyelés alá.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. november 6.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Tisztelt NAIH! Kedves Elnök Úr!

Köszönöm válaszukat, azonban felhívám T. figyelmüket, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 55. § (1) bekezdése szerint „A Hatóság a vizsgálat hivatalból történő megindításától vagy a bejelentés érkezését követő naptól számított két hónapon belül megállapítja, hogy az általános adatvédelmi rendeletben és az e törvényben meghatározott jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.” A NAIH vizsgálat 2021. augusztus 5-ei megindítása óta több mint három hónap telt el.
Sajnálatos lenne, ha ennyi idő elteltével még nem állna a Hatóság rendelkezésére a megismerni kívánt adat, ezért az adatigénylés elutasítása nem lehet jogszerű.

Üdvözlettel:

dr. Varga Gábor

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!