Pécsely község zöldhulladékának elhelyezése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor és ki adott tanácsot arra, hogy Pécsely községben a zöldhulladék elhelyezése a Templom utcai temető felé vezető út mellett a vízműveknél legyen elhelyezve?
Mit tesz az Igazgatóság a lakosság zöldhulladék környezettudatos felhasználása érdekében Pécselyen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 17.

Üdvözlettel:

Bircsák József

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság központi postafiók,

1 Attachment

Tisztelt Cím!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatójának, Puskás Zoltán igazgató úrnak megbízásából csatoltan megküldjük tájékoztatásunkat további szíves felhasználásra.

Tisztelettel: Soós Edina
Titkárság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.
Levelezési cím: 8229, Csopak, Pf.:23
Tel.: +36 87 555 265; Fax: +36 87 555 261
[Balaton-felvidéki Nemzeti Park request email]; www.bfnp.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az e-mail-t!
Ez az üzenet és mellékletei bizalmas információt tartalmazhatnak. Amennyiben a levelet nem Önnek szánták, nem jogosult azt másolni, terjeszteni, annak tartalmát harmadik személlyel megosztani, az abban foglalt információkat bármely célból felhasználni, illetve bármely médiumban közzétenni. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük, telefonon vagy e-mail- ben értesítse erről az üzenet küldőjét, és törölje az üzenetet (valamint annak összes csatolt mellékletét) a rendszerből. Abban az esetben, ha nem Ön az üzenet címzettje, tilos az üzenetet, vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie, vagy azzal visszaélnie.

________________________________________
Feladó: Bircsák József <[FOI #12335 email]>
Elküldve: 2019. február 17. 22:01
Címzett: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság központi postafiók
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Pécsely község zöldhulladékának elhelyezése

Tisztelt Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mikor és ki adott tanácsot arra, hogy Pécsely községben a zöldhulladék elhelyezése a Templom utcai temető felé vezető út mellett a vízműveknél legyen elhelyezve?
Mit tesz az Igazgatóság a lakosság zöldhulladék környezettudatos felhasználása érdekében Pécselyen?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 17.

Üdvözlettel:

Bircsák József

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #12335 email]

Ha a(z) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem a(z) [Balaton-felvidéki Nemzeti Park request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság központi postafiók,

1 Attachment

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.
Levelezési cím: 8229, Csopak, Pf.:23
Tel.: +36 87 555 265; Fax: +36 87 555 261
[Balaton-felvidéki Nemzeti Park request email]; www.bfnp.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az e-mail-t!
Ez az üzenet és mellékletei bizalmas információt tartalmazhatnak.
Amennyiben a levelet nem Önnek szánták, nem jogosult azt másolni,
terjeszteni, annak tartalmát harmadik személlyel megosztani, az abban
foglalt információkat bármely célból felhasználni, illetve bármely
médiumban közzétenni. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük, telefonon
vagy e-mail- ben értesítse erről az üzenet küldőjét, és törölje az
üzenetet (valamint annak összes csatolt mellékletét) a rendszerből. Abban
az esetben, ha nem Ön az üzenet címzettje, tilos az üzenetet, vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie, vagy azzal visszaélnie.