PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívás

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
- a Pest Megyei Kormányhivatal / Kormánymegbízott PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívását, amelyet a nagymarosi képviselő-testület a 2015. július 21-i ülése 7. napirendi pontjaként tárgyalt;
- az ezen napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket mellékleteikkel együtt;
- az önkormányzat válaszát, amelyet erre a törvényességi felhívásra a kormányhivatalnak adott, a kormányhivatal viszontválaszát, a két szerv teljes levelezését az ügyben;
- valamint amennyiben bírósági ügy lett a felhívás tartalmából, annak a dokumentumait is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. március 20.

Üdvözlettel:

Takacs Borbala

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett adatigénylése tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időkben a korábban igényelt közadat igénylések teljesítése folyik ( testületi tagok költség térítései, Szállodai adatok, Halas ) valamint a napi munkafolyamatok ( pl 2022. éves költségvetési beszámoló rendelet összeállítása ) és a sorozatos betegségek, valamint a Húsvéti ünnepek munkaszüneti napok miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom., mivel ezeket a sok évre visszanyúló információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt, Takács Borbála asszony!

Hivatkozással az Ön 2023. március 20.-án küldött az alábbi levelezésben szereplő PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívás tárgyú adatigénylési kérelmére, ezennel csatoltan megküldöm a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban jelenleg rendelkezésünkre álló dokumentumokat az alábbiak szerint :
- 2015. július 21.-i KT ülés meghívója, előterjesztése ( benne PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívás ) és a jegyzőkönyv kivonata,
- kifizetésekre vonatkozó fellelhető KT határozatok e tárgykörben, benne a PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívásra meghozott 125/2015. (VII.21.) számú KT határozat kivonata
- irattári hiányra utaló feljegyzés ( H/2350/2015. iktatószámú ügyirat )
- jegyzői iratbekérést tartalmazó levél a Pest Vármegyei Kormányhivataltól, mivel a 2015. évi iratanyag a Polgármesteri Hivatal irattárában az ASP iktató rendszerben nyilvántartott H/2350/2015. irattári szám alatt nem található.

Ennek az irathiánynak az oka ismeretlen, erről feljegyzés nem található az irat helyén.

Amint további iratanyag e témakörben rendelkezésünkre áll, haladéktalanul továbbítjuk Önnek.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt, Takács Borbála asszony!

Hivatkozással az Ön 2023. március 20.-án küldött az alábbi levelezésben szereplő PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívás tárgyú adatigénylési kérelmére, szóbeli egyeztetésünknek megfelelően utólagosan, ezennel csatoltan megküldjük a Magyar Államkincstártól a Hivatal rendelkezésére bocsátott adatokat tartalmazó 2015. és 2016. évi Petrovics László polgármester úr számára történt kifizetésekre vonatkozó nyilvántartásokat.

A Pest Vármegye Kormányhivatala még nem küldött számunkra iratanyagot, amint megérkezik, továbbítjuk az adatigénylés rendje szerint.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

From: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] <[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Sent: Monday, April 3, 2023 1:27 PM
To: 'Takacs Borbala' <[FOI #22159 email]>
Cc: '[email address]' <[email address]>; 'al[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]' <al[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívás

Tisztelt Adatigénylő, Takács Borbála Asszony!

A tárgyban szereplő témában Ön által érkezett adatigénylése tekintetében élni kívánunk a 2011. évi CXII. törvény, azaz az Infotv. 29. §. (2) bekezdése , hogy "ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen időkben a korábban igényelt közadat igénylések teljesítése folyik ( testületi tagok költség térítései, Szállodai adatok, Halas ) valamint a napi munkafolyamatok ( pl 2022. éves költségvetési beszámoló rendelet összeállítása ) és a sorozatos betegségek, valamint a Húsvéti ünnepek munkaszüneti napok miatti erőforrás hiánya miatt, az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal meghosszabbítom., mivel ezeket a sok évre visszanyúló információkat összeállítani jelentős többletmunkát igényel.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése