PBR 3440 sz. parlagfüves terület adatai

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Parlagfü Pollen No Egyesület

Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre :

A Nébih Parlagfübejelentő Rendszerén keresztül egyesületünk 3440 sorszámon az Önök illetékességéhez tartozó közérdekü bejelentést továbbított 2017.aug.14-én, amelyre mind a mai napig nem kaptunk választ.

Mivel egyesületünk feladata az allergiában szenvedő honfitársaink
érdekképviselete, ezért tisztelettel kérjük, hogy fenti esetekre vonatkozó

1. a helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvek másolatát (amennyiben azt
jogszabály írja elő, akkor a személyi adatok kitakarásával), a címünkre
megküldeni szíveskedjenek, és
2. kérjük tájékoztassanak az ügyben kiszabott növényvédelmi bírság
mértékéröl és annak számítási módjáról!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 7.

Üdvözlettel:

Parlagfü Pollen No Egyesület

(Mail Delivery System),

2 Attachments

####################################################################
# THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. #
####################################################################

Your message could not be delivered for 0 days, 4 hours, 0 minutes.
It will be retried until it is 3 days, 0 hours, 0 minutes old.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>: 421 4.4.0 [internal] no MXs for this domain could be reached at this time

(Mail Delivery System),

2 Attachments

####################################################################
# THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. #
####################################################################

Your message could not be delivered for 0 days, 12 hours, 0 minutes.
It will be retried until it is 3 days, 0 hours, 0 minutes old.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>: 421 4.4.0 [internal] no MXs for this domain could be reached at this time

(Mail Delivery System),

2 Attachments

####################################################################
# THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. #
####################################################################

Your message could not be delivered for 1 days, 4 hours, 0 minutes.
It will be retried until it is 3 days, 0 hours, 0 minutes old.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>: 421 4.4.0 [internal] no MXs for this domain could be reached at this time

(Mail Delivery System),

2 Attachments

####################################################################
# THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. #
####################################################################

Your message could not be delivered for 1 days, 20 hours, 0 minutes.
It will be retried until it is 3 days, 0 hours, 0 minutes old.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>: 451 4.4.1 [internal] No valid hosts (too many connection failures)

(Mail Delivery System),

2 Attachments

####################################################################
# THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. #
####################################################################

Your message could not be delivered for 2 days, 12 hours, 0 minutes.
It will be retried until it is 3 days, 0 hours, 0 minutes old.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>: 451 4.4.1 [internal] No valid hosts (too many connection failures)

(Mail Delivery System),

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s PBR 3440 sz.parlagf ves ter let adatai.txt

    4K Download View as HTML

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

<[Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal request email]>: 554 5.4.7 [internal] exceeded max time without delivery

Parlagfü Pollen No Egyesület hozzászólt ()

Mit jelent a "továbbítási hiba" üzenet? Mikor lesz a hiba elhárítva?