Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Gáti Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ez egy kamu email cím:
[email address] ?
Kétszer próbáltam felvenni a kapcsolatot, egy rendkívül egyszerű kérdéssel
fordultam hozzájuk. Miskolc belvárosában békésen korzóznak a patkányok,
szeretném megtudni, ki az illetékes, gondolván hogy ez egészségügyi kockázattal
jár, na meg "kormányhivatal", tehát a tudás birtokosai.
Nekem az is megfelelő válasz, hogy fogalmuk sincs, de akkor legyenek szívesek
ezt írásban megerősíteni. Elvégre az adómból kapják a fizetésüket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 23.

Üdvözlettel:

Dr. Gáti Attila

Veres Alexandra, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Dr. Gáti Attila
részére
Tisztelt Dr. Gáti Attila Úr!
Hivatkozással a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnál (a
továbbiakban: Kormányhivatal) 2024. május 23. napján előterjesztett
beadványára, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a
visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV.
törvény 3. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom.
A beadványában foglaltakat megvizsgálva tájékoztatom, hogy a jelzett
[1][email cím] e-mail elérhetőség a
[2]https://www.antsz.hu/portal/ felületen érhető el, amely weboldal
felhívja a figyelmet arra, hogy az archív tartalmat jelenít meg. A
hivatkozott elérhetőséget tartalmazó weboldal nem áll a Kormányhivatal
kezelésében, valamint a Kormányhivatal hivatalos felületén a jelzett
e-mail elérhetőség nem érhető el.
Tájékoztatom továbbá, hogy a beadványában jelzettekkel kapcsolatosan
hatáskörrel és illetékességgel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala rendelkezik, amely szervezeti
egység elérhetősége a [3][email cím] e-mail cím.
A Kormányhivatal aktuális elérhetőségei megtalálhatóak a
[4]https://kormanyhivatalok.hu/ weboldalon.
Bízva tájékoztatásom szíves tudomásul vételében,
Tisztelettel:
Veres Alexandra
titkársági referens

References

Visible links
1. http://[email cím]/
2. https://www.antsz.hu/portal/
3. mailto:[email cím]
4. https://kormanyhivatalok.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Gáti Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.