Partnerségi egyeztetés nyilvánossága

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(1) azon rendelkezéseket, amelyek a partnerségi egyeztetés keretei között, a partnerekkel tartott egyeztető tárgyalások tekintetében, lehetővé teszik a teljes nyilvánosság kizárását vagy korlátozását, beleértve a hang- és képfelvételek készítését is,

(2) a partnerségi egyeztetés egyes szakaszainak és tárgyalásainak lebonyolításáért felelős személyek, illetve szervezeti egységek megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 19.

Üdvözlettel,

Zimborás Gábor

Dékány Tamás, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Zimborás Gábor Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-80656/2016-os érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodája részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Főosztály
Ügyfélszolgálati Iroda
Tel: 327-12-08
e-mail.: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

„Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.”

idézett részek megjelenítése

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Zimborás Gábor Úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján kérem, hogy pontosítsa
igénylését.

 

Milyen jellegű partnerségi egyeztetésre gondol?

A Fővárosi Önkormányzat számos partnerrel áll kapcsolatban, akik az adott
téma szerinti illetékes Főosztállyal vagy szervezeti egységekkel
egyeztetnek.

 

Az egyeztetés alatt mit ért? Egy egyszerű tárgyalást, testületi ülést?

 

A „rendelkezések” alatt jogszabályokra (törvény, rendelet) gondol?

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

[1]bplogouj_s

 

Ez az  e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat
tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú
felhasználása nem

megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény
tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.

 

This e-mail message contains confidential information and should only be
read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is
addressed - you are not allowed

to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this
e-mail message in error, please notify the sender.

 

 

 

References

Visible links

Tisztelt dr. Molnár Katalin!

Köszönettel vettem elektronikus levelét.

Az adatigényléssel kapcsolatban az Ön részéről felmerült kérdésekre a válaszaim:

Az adatigénylés a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben definiált, településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésre vonatkozik.

Az egyeztetés alatt a fenti jogszabályokon alapuló különféle egyeztetési eseményeket értem, amelyeken az eljárásba bevont partnerek részt vehetnek és véleményt nyilváníthatnak.

A rendelkezések alatt fővárosi önkormányzati rendeletet, határozatot, hivatali belső szabályzatot, utasítást vagy hasonló dokumentumot értek.

Üdvözlettel:

Zimborás Gábor

Molnár Katalin dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

7 Attachments

Tisztelt Zimborás Gábor Úr!

 

Közérdekű adat iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Főjegyző Asszony
válaszlevelét és annak mellékleteit.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Molnár Katalin

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

[1]bplogouj_s

 

Ez az  e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat
tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú
felhasználása nem

megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény
tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.

 

This e-mail message contains confidential information and should only be
read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is
addressed - you are not allowed

to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this
e-mail message in error, please notify the sender.

 

 

 

References

Visible links