Parkolóórákból származó bevétel

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft-nek mennyi bevétele volt éves szinten 2010, 2011, 2012 és 2013 években a kerületi parkoló szolgáltatás üzemeletetéséből és a megnevezett években mennyivel számláztak többet vagy büntettek meg járművezetőket a hibásan működő parkolóórák miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 26.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Lászay János, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Le Marietta!

2014. június 26-án elküldött „Közérdekű adat igénylés-parkoló
órákból árbevétel” tárgyú webes megkeresésével kapcsolatosan
válaszunk a következő: 1.) A Ferencvárosi Parkolási kft –nek
parkolásból származó bevétele nem képződik. 2.) A parkolási
szolgáltatás üzemeltetéséből többlet számlázás nem történt. 3.) A
parkoló órákkal kapcsolatosan feltett kérdését kérjük pontosítsa,
hogy válaszolni tudjunk. Megértését köszönjük. Budapest, 2014.
július 4.

Üdvözlettel:

Lászay János ügyvezető Ferencvárosi Parkolási kft.