Parkolók száma kerületenként, éves bontásban

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Közút Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy kerületenként (23 kerület + Főváros), éves bontásban a 2019-2023 közötti időszakban (amennyiben év közben változott a szám, úgy az adott naptári év kezdetén):

-összesen hány darab közterületi parkolóhely volt található;

-ezek közül hány darab volt részben vagy teljes terjedelmében járdán kijelölve;

-a járdán kijelölt parkolóhelyek közül hány darab volt, amely mellett 0-75 cm hasznos szélességű gyalogosfelület maradt szabadon;

-a járdán kijelölt parkolóhelyek közül hány darab volt, amely mellett 76-150 cm hasznos szélességű gyalogosfelület maradt szabadon.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 12.

Üdvözlettel:

Kovács Barnabás

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202312130750-048357/2023 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Forgalomtechnika, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Kovács Barnabás!

Társaságunknak a „Közérdekűadat igénylés – Parkolók száma kerületenként, éves bontásban” tárgyú elektronikus levelére az alábbi választ adjuk.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. között létrejött Feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás szerint a Budapest Közút Zrt. feladata a jogszabályok szerinti közúti nyilvántartások vezetése. A nyilvántartásunk nem tartalmazza a közterületi várakozóhelyek darabszámát (a jogszabályok szerint nem is szükséges), így erről nem tudunk adatot szolgáltatni, ebből következik, hogy azzal kapcsolatban sincs adatunk, hogy mennyi várakozóhely van a járdán kijelölve.

Kérjük válaszunk szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóság

Tel: +36- 1 776-61-00 | e-mail: [Budapest Közút request email] Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.
 Nyomtatás előtt gondoljon a környezeti felelősségünkre!

Kovács Barnabás

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnika!

Tudomásom szerint a Budapest Közút KAPU rendszerében megtalálhatók a parkolók számára vonatkozó információk, a rendszerből exportálhatók is ezek az adatok.

Kérem szíves visszajelzésüket arra vonatkozóan, hogy a KAPU rendszerben kezelik, vagy tárolják-e az adatigénylésemben megjelölt adatok részét vagy egészét.

Üdvözlettel:
Kovács Barnabás

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202401221230-002320/2024 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

DMS Iktató - Budapest Közút Zrt., Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202401301243-003456/2024 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.