Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2017-es évben milyen összegű és milyen mennyiségű parkolási bírságot róttak ki, valamint mekkora volt a legnagyobb összegű bírság.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 26.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kovács Ákos!
2018. november 26-án a parkolási bírságok tárgyában érkezett közérdekű
adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai napon
továbbítottam a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., mint adatkezelő
részére. Tájékoztatom továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról
és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1)
bekezdése szerinti adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló [1]15
napos határidő az adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
adatvédelmi tisztviselő
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [2]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. https://maps.google.com/?q=15+napos&...
2. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Közszolgáltató,

1 Melléklet

Kovács Ákos úr

részére

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
parkolási bírságokkal kapcsolatban benyújtott adatigénylésére – amely
Társaságunkhoz áttétel útján 2018. december 6. napján érkezett – az alábbi
választ adom.

 

2017-ben összesen 121.585 db pótdíjfizetési felszólítást állítottak ki
munkatársaink, amelyek kiszabáskori értéke bruttó 391.659.750,- Ft volt. A
hatályos jogszabályok alapján a XIII. kerületben kiadható legnagyobb
pótdíj mértéke a 12 óra üzemidejű területen busz vagy tehergépjármű esetén
19.800 Ft a kiállítást követő 15 napon belül.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pótdíjak mértéke a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdése alapján a parkolási
díjtól és a befizetés időpontjától függ. Várakozási esetenként egyórai
várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege a pótdíj
kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon
belüli díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított
várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj
negyvenszerese.

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

[1]alairas_ou

 

----- Továbbított üzenet -----

Feladó: "Kovács Ákos" <[2][FOI #11941 email]>

Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
<[3][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]> Elküldött üzenetek: Hétfő, 2018. November 26.
13:56:35

Tárgy: Közérdekűadat

Közérdekű adat igénylés - Parkolási bírságok összegei

 

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
2017-es évben milyen összegű és milyen mennyiségű parkolási bírságot
róttak ki, valamint mekkora volt a legnagyobb összegű bírság.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. november 26.

 

Üdvözlettel:

 

Kovács Ákos

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[4][FOI #11941 email]

 

Ha a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[5][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________

 

Kellemes, örömteli karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván minden
kerületi lakosnak Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala!

 

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstől
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Őt a téves címzésről, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetére mielőtt kinyomtatja a levél tartalmát!

_____________________________________________________________________

Kellemes, ĂśrĂśmteli karĂĄcsonyi Ăźnnepeket ĂŠs boldog Ăşj ĂŠvet kĂvĂĄn
minden kerĂźleti lakosnak Budapest FĹ vĂĄros XIII. KerĂźleti
Ă nkormĂĄnyzat PolgĂĄrmesteri Hivatala!

Ha Ă nt ĂŠrdeklik a XIII. kerĂźlet kĂśzĂźgyei, az ĂśnkormĂĄnyzat
tevĂŠkenysĂŠge, az ĂśnkormĂĄnyzati vonatkozĂĄsĂş hĂrek ĂŠs informĂĄciĂłk,
[8]ide kattintva iratkozzon fel a havonta megjelenĹ Ă nkormĂĄnyzati
HĂrlevĂŠl cĂmzettjei kĂśzĂŠ!

Az Ăźzenet ĂŠs annak bĂĄrmely csatolt anyaga bizalmas informĂĄciĂłkat
tartalmaz, kizĂĄrĂłlag a cĂmzett(ek) szĂĄmĂĄra szĂłl, nyilvĂĄnos
kĂśzlĂŠstĂľl vĂŠdett! Amennyiben Ă n nem cĂmzettje ennek az Ăźzenetnek,
felhĂvjuk figyelmĂŠt arra, hogy az Ăźzenet tartalmĂĄnak kĂśzzĂŠtĂŠtele,
mĂĄsolĂĄsa, mĂĄsok szĂĄmĂĄra valĂł tovĂĄbbĂtĂĄsa, megĂľrzĂŠse vagy
bĂĄrmilyen hasonlĂł tevĂŠkenysĂŠg tilos. Ha Ă n nem cĂmzettje az
Ăźzenetnek, Ăşgy kĂŠrem kĂźldjĂśn e-mail Ăźzenetet a feladĂłnak,
tĂĄjĂŠkoztatva Ă t a tĂŠves cĂmzĂŠsrĂľl, majd tĂśrĂślje a tĂŠvesen kapott
Ăźzenetet, valamint annak Ăśsszes csatolt ĂĄllomĂĄnyĂĄt a rendszerĂŠbĂľl.
Gondoljon a kĂśrnyezetĂŠre mielĂľtt kinyomtatja a levĂŠl tartalmĂĄt!

References

Visible links
2. mailto:[FOI #11941 email]
3. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #11941 email]
5. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. http://www.budapest13.hu/hirlevel